Inovace | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Inovace

Náš výzkum je inspirován vašimi potřebami
Na vývoji technologií používaných v našich rukavicích neustále pracuje náš klíčový tým, který dělá marketingové průzkumy a analýzy nejnovějších technologických výdobytků. To jsou vlastně základy, na kterých se snažíme budovat stále lepší zákaznický prožitek prostřednictvím neustálých inovací.

Pokrok: naše hybná síla k překonání konvencí
Hlavním motorem vědeckých pokroků jsou naše zařízení pro výzkum a vývoj nacházející se v samotném srdci našich výrobních závodů. Kromě interního vývoje patří mezi aktivity výzkumného a vývojového týmu ATG® také globální spolupráce s předními univerzitami, specializovanými odvětvími a experty. Tento přístup usnadňuje navázání efektivní spolupráce, zrychluje výměnu informací a zkracuje dobu vývojových cyklů.