ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

poslední změna [23. 8. 2018]


ÚVOD

Společnost ATG Intelligent Glove Solutions (dále také označována výrazy „my“, „nám“ nebo „naše“) může za účelem přizpůsobení internetových stránek a zlepšení uživatelského dojmu při návštěvě internetových stránek www.atg-glovesolutions.com nebo vip.atg-glovesolutions.com – včetně různých forem médií, mediálních kanálů, mobilních stránek či souvisejících nebo připojených mobilních aplikací (dále společně označovány jako „naše internetové stránky“) – využívat soubory cookies, webové signály, měřicí pixely a další měřicí technologie.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady používání souborů cookies kdykoli změnit. Změny vám oznámíme změnou data u údaje o poslední změně. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění aktuálního znění zásad na našich internetových stránkách. Práva na samostatné oznamování jednotlivých změn se vzdáváte.

Doporučujeme změny v zásadách pravidelně sledovat, abyste měli přehled o jejich aktuálním znění. Platí, že pokud budete naše internetové stránky používat i po zveřejnění nového znění zásad, s aktuálním zněním jste se seznámili, souhlasíte s ním a jste jím vázáni.

 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Soubor cookie je řetězcem informací, který vám přidělí jedinečný identifikátor a uloží ho ve vašem počítači. Vždy, když na našich internetových stránkách zadáte dotaz, internetový prohlížeč tento jedinečný identifikátor použije. Na našich internetových stránkách soubory cookies používáme mimo jiné i ke sledování vámi využitých služeb, k zaznamenávání evidenčních údajů a uživatelských preferencí, k zachování vašeho přihlášení, k usnadnění nákupu a ke sledování stránek, které navštěvujete. Soubory cookies nám pomáhají při analýze využívání našich internetových stránek a ke zlepšování uživatelského dojmu.

DRUHY SOUBORŮ COOKIES

Při návštěvě našich internetových stránek se mohou využívat tyto soubory cookies:

Name

Provider

Popis

Platnost

Kategorie

__cfduid

medium.com

Používá ho síť k doručování obsahu Cloud fare k určování důvěryhodného internetového provozu.

1 rok

funkční

_ga

atg

Používá se k rozlišování uživatelů. 

2 roky

analytický

_gat

atg

Používá se ke snížení četnosti požadavků. Jsou-li nástroje Google Analytics použity prostřednictvím Správce značek Google, název tohoto souboru cookie bude _dc_gtm_<property-id>.

relace

analytický

_gid

atg

Používá se k rozlišování uživatelů.

1 den

analytický

CONSENT

youtube.com

Tento soubor cookie se nastaví po klepnutí na odkaz Link to YouTube. 

relace

inzertní

GPS

youtube.com

Používá se k inzerci na základě polohy uživatele.

relace

inzertní

has_js

atg

Označuje, zda prohlížeč umí zlepšit uživatelský dojem použitím javascriptu.

relace

funkční

IDE

doubleclick.net

Tento soubor cookie se vytváří ve službě Google DoubleClick a používá se k zobrazování personalizované inzerce na základě předchozích návštěv našich internetových stránek.

1 rok 15 dnů

analytický

PREF

youtube.com

Tento soubor cookie ukládá vaše zvolená nastavení a další údaje, zejména upřednostňovaný jazyk, počet výsledků vyhledávání zobrazovaných na stránce a zapnutí filtru SafeSearch společnosti Google. 

2 roky

inzertní

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Soubor cookie serveru YouTube, který měřením pásma připojení určí, zda se vám zobrazí nové, nebo staré rozhraní.

179 dnů

inzertní

YSC

youtube.com

Používá se k inzerci na základě polohy uživatele.

relace

inzertní

 

Marketingové cookies

Reklamní soubory cookies na váš počítač ukládají zadavatelé reklamy a reklamní servery. Jejich účelem je zobrazování reklam na služby či zboží, které budou s největší pravděpodobností patřit do sféry vašeho zájmu. Tyto soubory umožňují sbírat informace o tom, jak naše i jiné internetové stránky navštěvujete, měnit reklamu zasílanou do konkrétního počítače, počítat její zobrazení a sledovat skladbu uživatelů, kterým se zobrazila. Tyto soubory cookies se vážou k určitému počítači, ale neshromažďují o vás žádné osobní údaje.

 

Analytické cookies

Analytické soubory cookies sledují, jak se uživatel na naše internetové stránky dostal, jak se po nich pohybuje a jak je využívá. Na základě těchto cookies zjišťujeme, které funkce našich internetových stránek fungují nejlépe a které lze dále zlepšovat.

 

Naše soubory cookies

Naše soubory cookies jsou ty, které jsme vytvořili my. Mohou být stálé, nebo dočasné. Tyto cookies jsou pro správnou a úplnou funkčnost našich internetových stránek nezbytné. Pokud v prohlížeči vypnete ukládání některých našich cookies (což je možné), na správnou funkci našich internetových stránek to může mít negativní vliv.

 

Personalizační cookies

Tyto soubory cookies se využívají k rozpoznání uživatelů, kteří se na naše internetové stránky vracejí. Při každé návštěvě našich internetových stránek je používáme k zaznamenání historie prohlížeče, navštívených stránek, vašeho nastavení a vašich voleb.

 

Bezpečnostní cookies

Bezpečnostní soubory cookies slouží k zjišťování a prevenci bezpečnostního rizika. Tyto soubory využíváme při ověřování uživatelů a k ochraně jejich údajů před neoprávněnými osobami.

 

Soubory cookies ke správě našich internetových stránek

Jejich účelem je zaznamenání vašich identifikačních údajů či zachování relace na našich internetových stránkách, abyste od nich nebyli bez očekávání odpojeni a aby se vámi zadané údaje zachovaly i po přechodu jinou stránku. Ukládání těchto souborů cookies zakázat nelze, v prohlížeči ovšem můžete zakázat ukládání všech cookies.

 

Soubory cookies třetích stran

Při návštěvě našich internetových stránek se na váš počítač mohou uložit cookies třetích stran, které provozují některé z našich služeb. Prostřednictvím těchto souborů o vás mohou třetí strany shromažďovat určité údaje a tyto údaje sledovat. Tyto cookies můžete v prohlížeči ručně zakázat.

 

NAKLÁDÁNÍ SE SOUBORY COOKIES

Většina prohlížečů ukládání souborů cookies ve výchozím nastavení obvykle povoluje. Soubory cookies lze sice z prohlížeče odstranit nebo jejich ukládání zakázat, může se tím ovšem ovlivnit dostupnost a funkčnost našich internetových stránek.

Podrobnosti o možnostech nakládání se soubory cookies naleznete v příslušném nastavení prohlížeče nebo zařízení, případně na těchto odkazech:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

Blackberry

Iphone nebo Ipad (Chrome)

Iphone nebo Ipad (Safari)

 

Ukládání některých cookies třetích stran můžete zakázat  nástrojem organizace Network Advertising Initiative.

 

OSTATNÍ MĚŘICÍ TECHNOLOGIE

Kromě souborů cookies můžeme za účelem přizpůsobení našich internetových stránek a zlepšení uživatelského dojmu využívat webové signály, pixelové značky a jiné měřicí technologie. Webové signály a pixelové značky jsou drobné objekty nebo obrázky, které jsou vloženy do internetové stránky nebo e-mailu a používají se k měření počtu uživatelů, kteří určitou stránku navštívili nebo si e-mail zobrazili, a k získávání dalších statistických údajů. Tyto nástroje shromažďují pouze omezenou množinu údajů, například číslo souboru cookie, čas a datum zobrazení internetové stránky nebo e-mailu či popis stránky nebo zprávy, kde jsou uloženy. Přestože webové signály ani pixelové značky zakázat nelze, můžete jejich využívání omezit nastavením souborů cookies, které s nimi pracují.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podrobnosti o tom, jakým způsobem nakládáme s údaji shromážděnými soubory cookies a ostatními měřicími nástroji, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Tyto zásady používání souborů cookies jsou součástí našich zásad ochrany osobních údajů. Užíváním našich internetových stránek se zavazujete, že se zásadami požívání souborů cookies i zásadami ochrany osobních údajů budete řídit.

 

NAPIŠTE NÁM

Případné dotazy či připomínky k zásadám používání souborů cookies nám prosím napište e-mailem na info@atg-glovesolutions.com nebo obyčejnou poštou na adresu:

ATG Lanka Pvt Ltd

7 Spur Road

11450

Katunayake

Šrí Lanka