Planeta a lidé | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Planeta a lidé

Protože si vážíme této planety a jejích obyvatel
Náš program HandCare® zastřešuje všechny programy, které využíváme a integrujeme naprosto do všech výrobků ATG®. Náš program HandCare® je pro naše zákazníky a profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že všechny rukavice z našeho portfolia budou dermatologicky bezpečné a že environmentální aspekty jejich výroby budou důvěryhodné, robustní a udržitelné.

ISO 14001: Environmentální řízení
Sestavili jsme specializovaný tým, který neustále měří a monitoruje krátkodobý a dlouhodobý ekologický dopad všech našich výrobních procesů. Jako příklad můžeme uvést naše čističky odpadních vod, které dokáží zpracovat nasbíranou dešťovou vodu pro využití v našich procesech závěrečného praní. Všechny naše výrobní procesy a zařízení mají certifikaci v souladu s normou ISO 14001.

REACH: Ochrana lidského zdraví a životního prostředí
Všechny naše výrobní procesy probíhají v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Žádné z našich rukavic neobsahují DMF a navíc garantujeme, že naše výrobky dnes i v budoucnu nebudou obsahovat žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Sanitized®: Dodatečná hygiena
Uvnitř našich rukavic používáme „Sanitized®“ (ochranu proti zápachu a potu), abychom zápachy omezili na minimum. Sanitized® (ochrana proti zápachu a potu) je jakýsi deodorant, který prodlužuje čerstvost rukavic a zanechává pocit bezpečí a ochrany. Důležitou poznámkou je, že ATG® používá specifický stupeň ochrany proti zápachu a potu (Sanitized®), který je bez triklosanu.

Čerstvost po vybalení: Öko-Tex®
Zajišťujeme nejen to, že veškeré prostředky používané v našem výrobní procesu jsou bezpečné pro zaměstnance, ale všechny rukavice po výrobním procesu pereme, což představuje další krok k zajištění čistoty. Během pracího procesu používáme pouze dešťovou vodu, která je zpracovávána a recyklována v našich vlastních zařízeních pro zpracování vody. Díky tomu můžeme garantovat „čerstvé“ rukavice, což je garantováno asociací Oeko-Tex®.

Dermatologická akreditace: Šetrnost k pokožce
Naše rukavice mají navíc dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Ve společnosti ATG® vkládáme všechny síly do toho, aby prožitek z našich rukavic byl příjemný jak pro pokožku uživatele, tak pro naši planetu. Od začátku do konce se snažíme dělat vše, co je v našich silách, pro to, abychom zaručili, že naše rukavice 100% projdou testy na alergeny a že obdrží dermatologickou akreditaci. Lze tedy říct, že „na světe neexistují rukavice, které by byly k pokožce šetrnější“.