Výkon | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Výkon

Naše platformy pro výkon nám umožňují zprostředkovat bezpečnostní vlastnosti sloužící k přípravě řešení pro rizikové oblasti.

Sem patří například řešení pro oblasti, kde hrozí nebezpečí pořezání, vysokých teplot, úniku kapalin nebo špatné přilnavosti.

Tyto technologie lze použít buď samostatně, nebo dohromady, a dosáhnout tak nevídaných výsledků.

 

CutTech®DuraTech®        GripTech®

LiquiTech®ThermTech®