Změny | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Změny

Změny norem pro rukavice

Následující infografika slouží jako shrnutí nedávných změn, které jsou ve shodě se směrnicí a normami.