Å vite eller ikke vite, det er spørsmålet.

Å vite eller ikke vite, det er spørsmålet.

Vi lever i et stadig mer globalisert samfunn. Ta et par minutter på å kikke omkring deg. Tingene du ser når du legger dem sammen, har antakeligvis flydd flere mil og vært på flere steder rundt om i verden enn du har.

Utkontraktering av produksjon er den del av nesten alle forretninger i dag, så mye at forbrukerne forventer det. Men hva med en verden hvor du vet nøyaktig hvem som har produsert varen du kjøper og hvor den kommer fra? Det er en verden som ATG tror på og det er derfor at vi foretrekker å svømme mot strømmen istedenfor å utkontraktere som alle andre.

I en bransje som drives av utkontraktering, er ATG® og har alltid vært en tradisjonell produsent som bruker de aller nyeste teknologiene for å levere hansker i verdensklasse. Vi gjør alt arbeidet selv og garanterer at ingenting er utkontraktert.

Ingen utkontraktering

Vi ser mange fordeler ved å produsere våre egne hansker. Men i denne artikkelen fokuserer vi på den viktigste: kontroll.

Kontroll. Kontroll av hva?

  • Kontroll av forskning og utvikling
  • Kontroll av ny produktomgjørelse fra forsking og utvikling til produksjon
  • Kontroll av intellektuell eiendom
  • Kontroll av kvalitet
  • Kontroll av forskriftssamsvar
  • Kontroll av måten personene som benytter produktene våre blir behandlet på

 

Listen fortsetter, men det kommer alltid tilbake til den ene tingen: kontroll. I en verden som består av utkontraktering, forteller stadig flere oss om at de vil være sikre på at de handler med produsenten og ikke et merke som er tilgjengelig fra et antall leverandører som og uten tvil er utkontraktert. Så hvor begynner det hele?

Forskning og utvikling

Vi gjør det enkelt ved å integrere våre fasiliteter for forskning og utvikling i sentrum av produksjonsanleggene våre for å sikre at ideene og teknologien bak hanskene våre som de er utviklet av forskning og utvikling ikke går tapt når de overføres til produksjonslinjene våre. Denne enkle tilnærmingen forsterker også samarbeidet mellom våre produksjons- og utviklingsgrupper, og den oppmuntrer til raskere kunnskapsdeling, som igjen fører til effektiv forskning og en dramatisk reduksjon i utviklingssyklusen til hvert nye produkt eller hver produktforbedring.

Det å lage hansker er som å legge et puslespill. Det finnes så mange deler som må passe i sammen med hverandre for å løse et puslespill, og det samme gjelder når du lager en hanske.

John Taylor, styreformann ved ATG

Tørstheten etter kunnskap

og ekspertise skjer ikke bare innen ATG, da vi arbeider aktivt med ledende universiteter, spesialiserte bransjer i tillegg til bransjeeksperter. Dette er én av årsakene til at ATG er i stand til å være blant de fremste i bransjen hva gjelder nyeste utvikling og vitenskapelige gjennombrudd. Vi utformer og utvikler hansker som passer perfekt til våre brukeres behov, i dag og i morgen. Ved å tilby dem en hanske som ikke bare er en hanske, men en helt ny hanskeopplevelse, kan vi garantere optimal sikkerhet og komfort og renhet for hver enkelt bruker.

I tillegg til forskriftssamsvar

Hanskerenhet er noe som ATG® tar veldig alvorlig. Det er viktig for miljøet, de ansatte som produserer hanskene våre og, selvfølgelig, de som bruker hanskene våre. Forskriftene blir stadig mer krevende og tekniske, vi mener derfor at den beste måten å garantere forskriftssamsvar på er ved å produsere produktene våre selv. REACH-forskriftene som trådte i kraft i juni 2007 er et perfekt eksempel på dette. Med 849 sider totalt, har de blitt beskrevet som de mest fullstendige og omfattende forskriftene som regulerer kjemiske stoffer. Ved å ha total eierskap over teknologien bak og i hanskene våre kunne vi også oppnå dermatologisk godkjenning gjennom et partnerskap med Skin Health Alliance (SHA), hvor, for første gang i sikkerhetsbransjen, profesjonelle hanskebrukere kunne få sikkerhet om at hele hanskeutvalget vårt er dermatologisk trygt, da kunnskapen og forskningen som ligger bak hanskene våre er solid.

Kvalitet

Kvalitet er ikke noen som vi kontrollerer ved slutten av produksjonslinjen vår. Den er integrert i anleggene våre fra begynnelsen av prosessen helt frem til slutten. Dette oppnås ved at kvalitetsteam og kvalitetseksperter overvåker produksjonen og foretar korrigerende tiltak som en del av deres daglige jobb.

Ved å benytte en slik tilnærming har kvalitet blitt innvevd inn i bedriftens oppbygning og kultur. Dette blir formell bekreftet gjennom ISO 9001-godkjenning, som vi, i likhet med mange andre bedrifter, bruker som et rammeverk som hjelper oss med å konsistent levere hansker av høy kvalitet. I kombinasjon med ISO 14001, er vi i stand til å gjøre produksjonsoperasjonene våre mer effektive, med lavere svinn, samtidig som vi beskytter miljøet vi opererer i.

Samle alt i sammen

. Det er ansvaret og den pågående innsatsen til alle teamene som jobber i forsyningskjeden å sømløst utforme, utvikle, produserer, distribuere, undervise og støtte. I en bransje som drives av utkontraktering, er ATG® og har alltid vært en tradisjonell produsent som bruker de aller nyeste teknologiene for å levere hansker i verdensklasse. Vi gjør alt arbeidet selv og garanterer at ingenting er utkontraktert.

KOMFORT – UTFØRELSE – HÅNDPLEIE

Hos ATG® utvikler vi ikke hanske for hanske, vi investerer i stedet i utvikling av teknologiplattformer som dekker kundenes behov. Med denne innfallsvinkelen sørger vi for en konsekvent opplevelse uansett hanskeserie (f.eks. AIRtech® for MaxiFlex® og MaxiCut®).

Teknologiplattformene våre er sentrert rundt tre hovedkonsepter – komfort, slitestyrke og HandCare™ (renslighet), som virker sammen og gir en ideell hanskeopplevelse for hvert spesifikke bruksområde.

ATG® GloveFinder

Finn de rette hanskene for jobben