Hanskestandarder

Europeiske standarder

Fordi vi ønsker å hjelpe brukeren til å ta et informert valg, er vi i ATG® glade for de nye EN-standardene. Måten hansker produseres på i dag, har vokst fra de tidligere standardene når det kommer til materialene og prosessene som brukes. For at det skal være enklere å forstå de nye normene og standardene, har vi laget denne delen på nettstedet vårt.

Endringer i hanskestandarder

I informasjonsgrafikken nedenfor presenteres et sammendrag av de nyeste endringene som gjelder reguleringer og standarder.

EN 388 : 2016

Vernehansker mot mekaniske risikoer

EN 374 : 2016

Vernehansker mot kjemiske risikoer