Hvordan kan jeg vaske en ATG®-hanske? | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Hvordan kan jeg vaske en ATG®-hanske?

1. Bruk vanlig vaskesåpe (ingen tørre rengjøringsløsninger).
2. Vask i 10 minutter i lunkent til varmt vann, ikke over 40 °C.
3. Skyll i kaldt vann.
4. Gjenta syklusen med vasking og skylling hvis hansken er ekstra skitten. Nå kan du bruke flere stykker med tykt lerret: friksjon fra tøyet mot hanskene hjelper med å løsne og fjerne inngrodd skitt.

Hanskenes ytelse reduseres litt hver gang du vasker dem. ATG® kan dessverre ikke påta seg noe som helst ansvar etter at hanskene er vasket. Test områder på hansken som skal tåle kutt og varme, for å kontrollere ytelseskriteriene.