Partnerskap | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Partnerskap

Vi verdsetter langsiktige partnerskap

Vi respekterer den som er sist i kjeden
Vi forstår at nærhet og tilstedeværelse er essensielt for å sørge for at hanskene våre er tilgjengelige slik og når du trenger dem. Som en global virksomhet anerkjenner vi verdien som distributører skaper i veien til markedet og til sluttbrukeren. Det er distributøren som støtter og yter service til sluttbrukerne hver dag, og det er derfor vi respekterer den som er sist i kjeden. Rollen vår er å sørge for at vi tilbyr nødvendig støtte, utdanning og opplæring, slik at partnerne våre kan være ambassadører for merkene våre. På forespørsel kan vi selvsagt støtte partnerne våre hos sluttbrukere med tekniske spørsmål eller spesifikke behov.