Planeten og befolkningen | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Planeten og befolkningen

Fordi vi verdsetter planeten og befolkningen på den
HandCare®-programmet er selve paraplyen for alle programmene våre som er brukt og integrert i hvert eneste ATG®-produkt. HandCare®-programmet gir kundene og arbeidere som bruker hansker, en trygghet om at hele hanskeutvalget vårt er dermatologisk sikkert, og at det miljømessige aspektet bak produksjonen av hanskene er solid, robust og bærekraftig.

ISO 14001: Miljømessig styring
Vi har et dedikert team som kontinuerlig måler og overvåker de økologiske korttids- og langtidsvirkningene alle produksjonsprosessene våre har. Et eksempel på dette er fasilitetene våre for vannbehandling som kan behandle oppsamlet regnvann for å brukes i ettervaskprosessene våre. Hele produksjonsprosessen og alle fasilitetene er ISO 14001-sertifisert.

REACH: Vern av menneskenes helse og miljøet
Hele produksjonsprosessen vår er i samsvar med kravene til de europeiske REACH-retningslinjene (registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemiske stoffer). Alle hanskene våre er fri for dimetylformamid, og vi garanterer i tillegg at alle produktene våre av i dag og i fremtiden vil forbli fri fra stoffer som regnes som farlige (SVHC-stoffer)

Sanitized®: Bedre hygiene
Vi bruker Sanitized® i hanskene våre for å holde lukt til et minimum. Du kan tenke på Sanitized® som en deodorant som gjør at hanskene virker nye over lenger tid og gjør at du kan føle deg trygg og beskyttet Merk at ATG® bruker en spesiell form Sanitized® som er «triklosanfri»

Ferske fra pakken: Oeko-Tex®
I tillegg til å sørge for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for de ansatte, vasker vi også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere trinn i å sikre renhet. Alt vannet vi bruker i denne vaskeprosessen, er oppsamlet regnvann som blir behandlet og kontinuerlig gjenvunnet fra våre egne vannbehandlingsanlegg. Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «Ferske fra pakken», noe som er sertifisert av Oeko-Tex® Association. 

Dermatologisk godkjent: Hudvennlig
Hanskene våre er også dermatologisk godkjent av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-merket sørger for første gang i sikkerhetsbransjens historie for at arbeidere som bruker hansker, kan være sikre på at hele utvalget av hansker fra ATG® er «dermatologisk sikkert», og at forskningen bak dem holder mål.

Vi jobber kontinuerlig for å sørge for at opplevelsen med hansker fra ATG® er en skånsom opplevelse, både for brukerens hud og for miljøet. Vi gjør alt vi kan, fra begynnelse til slutt, for å garantere at hanskene våre er 100 % allergitestede og dermatologisk godkjente, og at de derfor kan anses å være «planetens mest hudvennlige hansker».