Jak prać rękawice ATG®? | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Jak prać rękawice ATG®?

1. Używać zwykłego mydła do prania (nie używać środków do czyszczenia chemicznego).
2. Prać przez 10 minut w ciepłej do średnio gorącej wodzie o temperaturze nie wyższej niż 104°F (40°C).
3. Płukać zimną wodą.
4. Jeżeli zabrudzenie jest wyjątkowo silne, powtórzyć procedurę prania i płukania. Użyć kilku kawałków grubego płótna: tarcie materiału o rękawice pomoże obluzować i usunąć głęboko wżarty brud.

Po każdym użyciu i praniu właściwości rękawic ulegają lekkiemu pogorszeniu. Niestety, po wypraniu rękawic ATG® nie przyjmuje za to odpowiedzialności. Proszę sprawdzić miejsca na rękawicach zabezpieczające przed przecięciem i wysoką temperaturą, aby upewnić się, że są nieuszkodzone.