Zmiany | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Zmiany

Zmiany w zakresie norm dla rękawic

Poniższa infografika stanowi podsumowanie ostatnich zmian, które odzwierciedlają obecne przepisy i normy