Comfort vs. performance, can you have it both?

Comfort vs. performance, can you have it both?

The world’s first cut-protection masterclass

With regulations and technical progress that evolve at an increasingly rapid pace it’s easy to lose sight of what really matters when it comes to keeping your workers safe and productive.
Decades of experience, expertise and insights bundled in a 5-min cut-protection masterclass that will hopefully make all the difference for you, your workforce’s safety and your business continuity.

Watch/read the full masterclass

Pohodlie -- Výkon -- Handcare®

V spoločnosti ATG® nevyvíjame jednotlivé rukavice samostatne, radšej investujeme do vývoja technologických platforiem, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov. Tento prístup nám umožňuje prinášať rovnaké skúsenosti so všetkými radmi rukavíc (t.j. AIRtech® pre MaxiFlex® a MaxiCut®).

Naše technologické platformy sa zameriavajú na tri piliere – pohodlie, trvácnosť a HandCare® (Čistota), ktoré spoločne prinášajú ideálne skúsenosti s rukavicami pri každom špecifickom použití.

ATG® GloveFinder

Nájdite si tie správne rukavice pre vašu prácu