Inovácie | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Inovácie

Vaše potreby riadia náš výskum

Kľúčový tím neustále vyvíja technológie používané v našich rukaviciach, ktoré kombinujú prieskum trhu a marketingovú analýzu s najnovším technologickým vývojom. Tak sa vytvára základ, na ktorom neustále zlepšujeme skúsenosti zákazníkov vďaka neustálym inováciám.

 

Prelom: naša snaha o zmenu konvencií

Vedecké objavy vznikajú vďaka snahe našich výskumno-vývojových zariadení, ktoré sa nachádzajú v centre našich výrobných závodov. Okrem vlastného vývoja pracuje výskumno-vývojový tím spoločnosti ATG® na celom svete aj s poprednými univerzitami, špecializovanými odvetviami a odborníkmi. Tento prístup posilňuje efektívnu spoluprácu, podporuje rýchlejšiu výmenu poznatkov a skracuje cyklus vývoja.