- 44-6445 Palm coated| ATG® Intelligent Glove Solutions
 

MaxiCut® Ultra DT™

44-6445 pokrytím v oblasti dlane

Poťahpokrytím v oblasti dlane
Hrúbka dlane1.20 mm
EN 388 EN 388:2016 + A1:2018New4X43C