Partnerstvá

Ceníme si dlhodobé partnerstvá

Rešpektujeme toho, kto sa dotkne krabice ako posledný
Chápeme, že blízkosť a prítomnosť sú nevyhnutným predpokladom na to, aby naše rukavice boli k dispozícii tak, ako ich potrebujete a vtedy, keď ich potrebujete. Ako globálna spoločnosť uznávame hodnotu, ktorú vytvárajú distribútori na ceste na trh a ku koncovému používateľovi. Je to práve distribútor, kto každý deň podporuje a vykonáva servis pre koncových používateľov, preto rešpektujeme toho, kto sa krabice dotkne ako posledný. Našou úlohou je zabezpečiť, aby sme poskytovali potrebnú podporu, vzdelávanie a školenie, aby sme našim partnerom umožnili byť vyslancami pre naše značky. Na požiadanie sme samozrejme pri technických otázkach alebo špecifických požiadavkách schopní podporiť našich partnerov u koncových používateľov.