Planéta a ľudia | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Planéta a ľudia

Pretože si ceníme planétu a jej ľudí

Náš program HandCare® zastrešuje všetky naše programy, ktoré sa používajú a sú integrované do každého výrobku ATG®. Náš program HandCare® dáva našim zákazníkom a profesionálnym používateľom rukavíc dôveru, že celý náš sortiment rukavíc je dermatologicky bezpečný a že environmentálne aspekty výroby našich rukavíc sú spoľahlivé, dôkladné a trvalo udržateľné.
 

ISO 14001: Environmentálny manažment
Máme osobitný tím, ktorý neustále meria a monitoruje krátkodobý a dlhodobý ekologický vplyv všetkých našich výrobných procesov. Príkladom toho sú naše zariadenia na úpravu vody, ktoré sú schopné spracovať zhromaždenú dažďovú vodu na použitie v našich procesoch po vypraní. Celý náš výrobný proces a zariadenia sú certifikované podľa normy ISO 14001.
 

REACH: Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia
Celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Naše rukavice neobsahujú DMF a okrem toho garantujeme, že žiadne naše výrobky dnes ani v budúcnosti nebudú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)
 

Sanitized®: Hygiena navyše
V našich rukaviciach používame látku Sanitized®, ktorá eliminuje pachy. Látka Sanitized® je ako deodorant, vďaka ktorému sú rukavice dlhšie čerstvé a vám poskytujú pocit bezpečia a ochrany. Spoločnosť ATG® používa špecifický druh látky Sanitized®, ktorý je bez triklosanu. 
 

Svieže po vybalení: Oeko-Tex®

Nielen že zabezpečujeme, aby boli všetky elementy použité v procese výroby bezpečné pre našich zamestnancov, ale po procese výroby všetky rukavice operieme, čo je ďalším krokom v zabezpečení čistoty. Počas procesu prania používame len dažďovú vodu, ktorá je upravená a nepretržite recyklovaná v našich vlastných čističkách vody. To nám umožňuje garantovať, že naše rukavice sú „čisté priamo z balenia“, čo je certifikované asociáciou Oeko-Tex®.
 

Dermatologicky akreditované: Príjemné pre pokožku

Naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytuje po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG® je dermatologicky bezpečný a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný.

Intenzívne sa snažíme zabezpečiť, aby boli skúsenosti s rukavicami ATG® príjemné pre pokožku používateľa aj pre planétu. Robíme všetko čo môžeme, od začiatku do konca, aby sme zaručili, že naše rukavice sú na 100 % testované na alergie a že sú dermatologicky akreditované, a preto sa dajú považovať za „najpríjemnejšie rukavice pre pokožku na planéte“.