Výkonnosť | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Výkonnosť

Naše výkonnostné platformy nám umožňujú dosahovať bezpečnostné charakteristiky, ktoré poskytujú riešenia tam, kde môžu existovať nebezpečenstvá.

To znamená riešenia nebezpečenstiev spojené s porezaním, teplom, kvapalinami a úchopom.

Tieto technológie sa môžu na dosiahnutie čo najlepších vlastností používať individuálne alebo spoločne.

 

CutTech®DuraTech®        GripTech®

LiquiTech®ThermTech®