ZMENY | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

ZMENY

Zmena v normách pre rukavice

Nižšie uvedená infografika slúži ako zhrnutie zmien v nariadení a normách.