MaxiChem® Cut™ - 56-633 Gauntlet - 30 cm| ATG® Intelligent Glove Solutions
 

MaxiChem® Cut je kemijski otporna rukavica sa visokom razinom otpornosti na porezotine.

56-633

MaxiChem® Cut™ 56-633

CoatingGauntlet - 30 cm
Length (Size 10)30 cm
Palm thickness1.40 mm
SizesSize 7 (S) - Size 11 (XXL)
Silicone freeYes
EN 388 EN 388:2016 + A1:2018Novo4342B
EN ISO 374-1 EN ISO 374-1:2016/Type AJKLMNO