Innovation | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

Innovation

Dina behov leder vår forskning
De teknologier som används i våra handskar utvecklas kontinuerligt av ett nyckelteam som matchar marknadsundersökningar och marknadsanalyser med de senaste teknologiska framstegen. Detta bildar den grund på vilken vi kontinuerligt förbättrar kundupplevelsen genom konstant innovation.

Genombrott: vår vilja att utmana konventioner
Våra veteskapliga genombrott sker på anläggningar för forskning och utveckling på våra tillverkningsplatser. Förutom den interna utvecklingen, samarbetar ATG®:s forsknings- och utvecklingsteam också med ledande universitet, specialiserade branscher och experter runt om i världen. Det här gynnar effektivt samarbete, uppmuntrar till snabbare utbyte av kunskaper och förkortar utvecklingstiden.