Samarbeten

Vi sätter stort värde på långvariga samarbeten

Vi respekterar den som hanterar slutleveransen
Vi förstår att närhet och närvaro är viktigt när det gäller att se till att våra handskar finns tillgängliga om och när du behöver dem. Som ett globalt företag inser vi det värde våra distributörer tillför när det gäller att marknadsföra våra produkter och förmedla dem till slutanvändarna. Det är distributörerna som ger daglig support och service till slutanvändarna, och det är därför vi respekterar den som hanterar slutleveransen. Vår roll är att garantera nödvändig support, utbildning och träning så att våra samarbetspartner kan representera vårt varumärke. Vi finns naturligtvis till hands om våra samarbetspartners behöver hjälp hos slutanvändarna för att ge svar på tekniska frågor och frågor om specifika behov.