DEĞİŞİKLİKLER | ATG® Intelligent Glove Solutions
 

DEĞİŞİKLİKLER

Eldiven Standartlarındaki Değişiklikler

Aşağıdaki infografik, düzenleme ve standartlarla uyumlu olan son değişikliklerin bir özetini vermektedir.