Dobro środowiska motywem przewodnim naszych działań

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Nasze przedsiębiorstwo reprezentuje pogląd, że najwyższe normy etyczne i odpowiedzialność są nieodzownym warunkiem powodzenia działalności firmy w obecnym świecie biznesu.
Odtwarzanie lasów namorzynowych na Sri Lance – inwestycja w nasz klimat

Odtwarzanie lasów namorzynowych na Sri Lance – inwestycja w nasz klimat

Dzięki inicjatywie OneMillionTrees, ATG aktywnie uczestniczy w ochronie klimatu oraz ekosystemów na Sri Lance. Każdy wybrany projekt leśny przybliża nas do celu, którym jest zasadzenie miliona drzew. Zajmujemy się zarówno ponownym zalesianiem, jak i aktywizacją nieużytków oraz zabezpieczeniem źródeł utrzymania licznych mieszkańców Sri Lanki w zrównoważony sposób.