Rozporządzenie (UE) 2016/425

Dowiedz się więcej o Kat. I, II i Kat. III.

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody testowania.

EN 388:2016+A1:2018

Rękawice chroniące przez zagrożeniami mechanicznymi.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi.

EN ISO 374-5:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami.

EN 407:2020

Rękawice ochronne i inny sprzęt ochrony dłoni przed zagrożeniami cieplnymi (ciepło i/lub ogień).

EN 511:2006

Rękawice ochronne do ochrony przed zimnem (konwekcyjnym/kontaktowym).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Rękawice ochronne chroniące przed przecięciem (norma północnoamerykańska).

ISO 18889

Rękawice ochronne dla operatorów sprzętu do aplikacji pestycydów i osób wchodzących na obszar aplikacji.