AD-APT®

Teplé ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

AD-APT®

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ, KTERÉ NÁS PŘIVEDLY K VÝVOJI TÉTO TECHNOLOGIE

Ze všech rozhovorů, které vedeme, vyplývá jeden opakující se požadavek, a tím je komfort. 97 % dnešních uživatelů rukavic tvrdí, že komfort je pro ně při výběru rukavic prvořadou záležitostí a nejvíce se potýkají se zpocenýma rukama. Proč?

Kůže jako největší orgán našeho těla slouží k regulaci jeho teploty prostřednictvím termoregulace (pocení). Naše kůže obsahuje v průměru 155 potních žláz na centimetr čtvereční, nicméně na rukou je o 83 % potních žláz na centimetr čtvereční více než na zbytku těla. Na hřbetu ruky máme 200 potních žláz na centimetr čtvereční, zatímco dlaně obsahují 370 potních žláz na centimetr čtvereční. A teď to dejte dohromady s rukou v rukavici a vysvětlení odvěkého problému zpocených rukou je na světě. Je čas na změnu? My v ATG® si myslíme, že ano.

Zhlédněte video „3 inteligentní kroky“

 • AD-APT®
  1

  REGULACE: pro chladnější prožitek v rukavici

  Technologie AD-APT se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné.

 • AD-APT®
  2

  VENTILACE: pro svěží prožitek v rukavici

  Technologie AIRtech® používaná při výrobě povlaku MaxiFlex® obsahuje síť strukturovaných tunelů zaručujících, že v rukavici bude optimální kvalita ovzduší a teplota.

 • AD-APT®
  3

  CIRKULACE: pro produktivní prožitek v rukavici

  Ruce při práci vytlačují z přiléhavé rukavice MaxiFlex® vzduch prostřednictvím patentované tunelové struktury v potahu AIRtech®. Tuto funkci jsme nazvali 360° prodyšnost a slouží k odvádění vlhkosti, aby se v rukavici zajistila optimální kvalita ovzduší a teplota. Tento aspekt navíc ještě posílilo zavedení naší nové technologie AD-APT®.

Jak to funguje?

Mikroenkapsulace je proces obklopení či uzavření jedné látky v jiné probíhající ve velmi malém měřítku. Vzniknou kapsle, jejichž velikost se pohybuje od jednoho po několik stovek mikronů. Když se mikrokapsle používaná v technologii AD-APT® zvětší, vypadá jako golfový míček, který má v každém důlku membránu citlivou na teplo. Membrány v důlcích se aktivují pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici a následně dojde k uvolnění chladicích prostředků (esenciálních olejů) používaných v technologii AD-APT®.

Přestože technologie AD-APT® vytvoří pro ruce příjemné podmínky, nemá vliv na přirozenou schopnost těla řídit teplotu, tj. termoregulaci.

Seznamte se s naší další technologickou platformou

Reakce zákazníků*

The response has been a resounding success. More comfortable, reduced sweating, dry hands for days and a pleasant scent have been the common threads of the feedback gathered.

This is what long-standing MaxiFlex® customers have told us in tria

Tato akce se setkala s mimořádným úspěchem. Nejčastěji se ve zpětné vazbě objevovala témata jako větší komfort, nižší pocení, suché ruce po celé dny a příjemná vůně.

Tohle nám řekli dlouhodobí zákazníci MaxiFlex® při zkouškách prováděných po celém světě:

 • 93 procentům dotazovaných se líbí chladivý efekt a považovali jej za přirozený.
 • 77 procent si všimlo nižší míry pocení.
 • 85 procent dotazovaných si povšimlo vůně technologie AD-APT® a popisovali ji jako svěží, povzbuzující a hygienickou.
 • 81 procent uvedlo, že vážně uvažují o koupi rukavic s integrovanou chladicí technologií AD-APT®.

Většina lidí se bez dalších informací domnívala, že vůně je způsobena dodatečným hygienickým ošetřením.

ls conducted between around the world:

 

 • 93 percent of people surveyed liked the cooling effect and thought it felt natural.
 • 77 percent noticed less sweating.
 • 85 percent of those surveyed noticed the scent of the AD-APT® Technology which they noted as fresh, invigorating and hygienic.
 • 81 percent said they would seriously consider buying a glove with the AD-APT® cooling technology integrated within.

The majority of people assumed, without being informed, that the scent was an additional hygiene treatment.

 * Toto nám sdělili dlouholetí zákazníci značky MaxiFlex® při zkouškách prováděných po celém světě**
**Svůj názor nám poskytlo 68 stávajících uživatelů výrobků značky MaxiFlex® v rámci průzkumu trhu prováděného na jaře 2014.

Dermatologická akreditace

Ve spolupráci s naším partnerem Skin Health Alliance jsme pro naši technologickou platformu AD-APT® zajistili dermatologickou akreditaci. Akreditace slouží jako záruka, že technologie je bezpečná pro kůži, že za technologií AD-APT® stojí robustní vědeckovýzkumná práce a že splňuje mezinárodní regulatorní normy.

Handcare®   Skin Health Alliance

AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

Rukavice MaxiFlex® byly navrženy a vyvíjeny jako prodyšné a staly se referenčním standardem pro přesnou manipulaci v suchém prostředí.

MaxiFlex Ultimate with AD-APT®

MaxiFlex Endurance with AD-APT®