Inovace

Náš výzkum je inspirován vašimi potřebami
Na vývoji technologií používaných v našich rukavicích neustále pracuje náš klíčový tým, který dělá marketingové průzkumy a analýzy nejnovějších technologických výdobytků. To jsou vlastně základy, na kterých se snažíme budovat stále lepší zákaznický prožitek prostřednictvím neustálých inovací.

Pokrok: naše hybná síla k překonání konvencí
Hlavním motorem vědeckých pokroků jsou naše zařízení pro výzkum a vývoj nacházející se v samotném srdci našich výrobních závodů. Kromě interního vývoje patří mezi aktivity výzkumného a vývojového týmu ATG® také globální spolupráce s předními univerzitami, specializovanými odvětvími a experty. Tento přístup usnadňuje navázání efektivní spolupráce, zrychluje výměnu informací a zkracuje dobu vývojových cyklů.

Kvalita

Vše si děláme sami
Na jednu věc ve společnosti ATG® nedáme nikdy dopustit, a tou je kvalita. Abychom nic nezanedbali, uplatňujeme politiku nulové externalizace. Máme nad vším 100% kontrolu a každý krok výrobního procesu po celou dobu bedlivě monitorujeme. Zajišťujeme si zdroje všech surovin, navíjíme příze, pleteme výstelky rukavic, potahujeme je a také rukavice před balením oplachujeme.
V zájmu zajištění naprosté spolehlivosti a konzistentnosti našich výrobků nic nešidíme.

Planeta a lidé

Protože si vážíme této planety a jejích obyvatel
Náš program HandCare® zastřešuje všechny programy, které využíváme a integrujeme naprosto do všech výrobků ATG®. Náš program HandCare® je pro naše zákazníky a profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že všechny rukavice z našeho portfolia budou dermatologicky bezpečné a že environmentální aspekty jejich výroby budou důvěryhodné, robustní a udržitelné.

ISO 14001: Environmentální řízení
Sestavili jsme specializovaný tým, který neustále měří a monitoruje krátkodobý a dlouhodobý ekologický dopad všech našich výrobních procesů. Jako příklad můžeme uvést naše čističky odpadních vod, které dokáží zpracovat nasbíranou dešťovou vodu pro využití v našich procesech závěrečného praní. Všechny naše výrobní procesy a zařízení mají certifikaci v souladu s normou ISO 14001.

REACH: Ochrana lidského zdraví a životního prostředí
Všechny naše výrobní procesy probíhají v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Žádné z našich rukavic neobsahují DMF a navíc garantujeme, že naše výrobky dnes i v budoucnu nebudou obsahovat žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Sanitized®: Dodatečná hygiena
Uvnitř našich rukavic používáme „Sanitized®“ (ochranu proti zápachu a potu), abychom zápachy omezili na minimum. Sanitized® (ochrana proti zápachu a potu) je jakýsi deodorant, který prodlužuje čerstvost rukavic a zanechává pocit bezpečí a ochrany. Důležitou poznámkou je, že ATG® používá specifický stupeň ochrany proti zápachu a potu (Sanitized®), který je bez triklosanu.

Čerstvost po vybalení: Öko-Tex®
Zajišťujeme nejen to, že veškeré prostředky používané v našem výrobní procesu jsou bezpečné pro zaměstnance, ale všechny rukavice po výrobním procesu pereme, což představuje další krok k zajištění čistoty. Během pracího procesu používáme pouze dešťovou vodu, která je zpracovávána a recyklována v našich vlastních zařízeních pro zpracování vody. Díky tomu můžeme garantovat „čerstvé“ rukavice, což je garantováno asociací Oeko-Tex®.

Dermatologická akreditace: Šetrnost k pokožce
Naše rukavice mají navíc dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Ve společnosti ATG® vkládáme všechny síly do toho, aby prožitek z našich rukavic byl příjemný jak pro pokožku uživatele, tak pro naši planetu. Od začátku do konce se snažíme dělat vše, co je v našich silách, pro to, abychom zaručili, že naše rukavice 100% projdou testy na alergeny a že obdrží dermatologickou akreditaci. Lze tedy říct, že „na světe neexistují rukavice, které by byly k pokožce šetrnější“.

Partnerství

Vážíme si dlouhodobých partnerství

Záleží nám na tom, kdo se dotkne balení jako poslední
Uvědomujeme si, že blízký vztah a zastoupení jsou klíčové k zajištění dostupnosti rukavic všude tam, kde je potřebujete. Jako globální podnik oceňujeme hodnotu vytvářenou distributory při přechodu na trh a ke koncovému uživateli. Jsou to právě distributoři, kdo na každodenní bázi zajišťuje koncovým uživatelům podporu a servis, a proto si vážíme toho, kdo se dotkne balení jako poslední. Naší úlohou je zajistit našim partnerům potřebnou podporu, vzdělávání a školení, které jim umožní vykonávat efektivně roli ambasadorů našich značek. Na žádost jsme samozřejmě schopni zajistit podporu našim partnerům také v případech, kdy koncoví zákazníci mají nejrůznější technické dotazy či specifické požadavky.