Nařízení (EU) 2016/425

Zjistěte více o Kat. I, II a Kat. III.

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody.

EN 388:2016+A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům.

EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům.

EN 407:2020

Ochranné rukavice a další ochranné prostředky na ruce proti tepelným rizikům (teplo a/nebo oheň).

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu (konvekčnímu/kontaktnímu).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Ochranné rukavice proti riziku pořezání (severoamerická norma).

ISO 18889

Ochranné rukavice pro pracovníky manipulující s pesticidy a pracovníky, kteří se vracejí na pracoviště.