1. Přijetí podmínek

Návštěvou webu www.atg-glovesolutions.com, zobrazením, otevřením nebo jiným využitím některých ze služeb nebo informací vytvořených, nashromážděných, sestavených nebo odeslaných na adresu www.atg-glovesolutions.com se zavazujete k dodržování následujících Smluvních podmínek služby. Pokud se k dodržování smluvních podmínek nechcete zavázat, nepokračujte. Pokud budete pokračovat, dáváte tím najevo, že rozumíte, souhlasíte a stvrzujete, že tyto Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a www.atg-glovesolutions.com a že používáním www.atg-glovesolutions.com vyjadřujete konečný souhlas s touto smlouvou.

2. Poskytování služeb

Souhlasíte a stvrzujete, že www.atg-glovesolutions.com má právo podle vlastního uvážení a bez upozornění upravovat, vylepšovat nebo ukončit kteroukoli ze svých služeb, i když následkem toho můžete mít zamezení přístupu k obsaženým informacím. Dále souhlasíte a stvrzujete, že www.atg-glovesolutions.com má právo poskytovat vám služby prostřednictvím dceřiných společností a přidružených subjektů.

3. Vlastnická práva

Stvrzujete a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že www.atg-glovesolutions.com může obsahovat soukromé a důvěrné informace, včetně obchodních značek, ochranných známek pro služby a patentů chráněných zákony a mezinárodními smlouvami o duševním vlastnictví. www.atg-glovesolutions.com vám uděluje právo prohlížet a pořídit si jednu kopii částí obsahu pro offline, osobní a nekomerční využití. Bez písemného souhlasu nesmí být obsah prodáván, reprodukován ani distribuován. Všechny obchodní značky, ochranné známky pro služby a loga jsou majetkem svých právoplatných vlastníků. Všechna další zde výslovně neudělená práva jsou vyhrazena.

4. Odeslaný obsah

Když odešlete na www.atg-glovesolutions.com obsah, zároveň tím www.atg-glovesolutions.com udělujete neodvolatelné, celosvětové oprávnění nepodléhající autorským poplatkům k publikování, zobrazování, upravování, distribuování a prodeji vašeho obsah po celém světě. Stvrzujete a zaručujete, že máte požadované oprávnění výše uvedenou licenci www.atg-glovesolutions.com udělit.

5. Vypovězení smlouvy

Tyto Smluvní podmínky budou platné až do té doby, než je některá ze stran bez upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu neukončí. Na Podmínky, které budou dále platné, se zrušení smlouvy nevztahuje.

6. Prohlášení o zárukách

Rozumíte a vyjadřujete svůj souhlas, že www.atg-glovesolutions.com používáte zcela na své vlastní riziko a že naše služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „podle dostupnosti“.
www.atg-glovesolutions.com neposkytuje výslovné ani předpokládané záruky, souhlas ani žádné zastoupení týkající se provozu webu www.atg-glovesolutions.com, informací, obsahu, materiálů ani produktů. To se vztahuje například na předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování, a na záruky nepřetržitého a bezchybného přístupu a využívání služeb a nápravy závad služeb.

7. Omezení odpovědnosti

Rozumíte a souhlasíte s tím, že www.atg-glovesolutions.com ani žádná z dceřiných společností nebo přidružených subjektů neponese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé, následné ani příkladné škody. To se vztahuje například na škody spočívající v ušlém zisku, přerušení podnikatelské činnosti, obchodní pověsti nebo prestiže, ztrátě programů a informací nebo v dalších nedefinovatelných ztrátách plynoucích z využívání nebo neschopnosti využívat službu či informace nebo z jakéhokoli trvalého či dočasného ukončení takové služby nebo přístupu k informacím nebo z odstranění či narušení obsahu a informací nebo selhání při ukládání obsahu a informací. Výše uvedená omezení jsou platná bez ohledu na to, zda společnost www.atg-glovesolutions.com byla upozorněna nebo by si měla být možnosti takovýchto škod vědoma. V jurisdikcích, kde není povoleno vyloučení nebo omezení odpovědnost za následné nebo nahodilé škody, je odpovědnost www.atg-glovesolutions.com omezena na maximální zákonem povolený rozsah.

8. Externí obsah

www.atg-glovesolutions.com může uvádět hypertextové odkazy na externí obsah, reklamy a weby. Stvrzujete a souhlasíte, že www.atg-glovesolutions.com neodpovídá ani neschvaluje žádné reklamy, produkty a zdroje dostupné na z takových zdrojů a webových stránek, jako je například Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium atd.

9. Jurisdikce

Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že se v případě řešení jakýchkoli právních záležitostí vyplývajících z této smlouvy nebo spojených s vaším využíváním www.atg-glovesolutions.com, podřídíte osobní a exkluzivní jurisdikci soudů dané země, státu, provincie či kraje, které určí výhradně www.atg-glovesolutions.com. Pokud příslušný soud rozhodne, že jakékoli smluvní opatření je neplatné, bude toto opatření ze smluvních podmínek odebráno a zbývající smluvní opatření budou nadále platná.

10. Celá smlouva

Rozumíte a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že výše uvedené Smluvní podmínky představují celou obecnou smlouvu mezi vámi a www.atg-glovesolutions.com. Pokud používáte, nakupujete nebo máte přístup k dalším službám, službám přidružených subjektů nebo obsahu a materiálům třetích stran, mohou se na vás vztahovat další Smluvní podmínky.

11. Změny smluvních podmínek

www.atg-glovesolutions.com si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky čas od času podle vlastního uvážení a bez upozornění měnit. Změny smluvních podmínek platí od data oznámení a svým dalším používáním www.atg-glovesolutions.com vyjadřujete, že se jimi budete řídit.