Zřeknutí se zodpovědnosti

1. Přijetí podmínek

Návštěvou webu www.atg-glovesolutions.com, zobrazením, otevřením nebo jiným využitím některých ze služeb nebo informací vytvořených, nashromážděných, sestavených nebo odeslaných na adresu www.atg-glovesolutions.com se zavazujete k dodržování následujících Smluvních podmínek služby. Pokud se k dodržování smluvních podmínek nechcete zavázat, nepokračujte. Pokud budete pokračovat, dáváte tím najevo, že rozumíte, souhlasíte a stvrzujete, že tyto Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a www.atg-glovesolutions.com a že používáním www.atg-glovesolutions.com vyjadřujete konečný souhlas s touto smlouvou.

2. Poskytování služeb

Souhlasíte a stvrzujete, že www.atg-glovesolutions.com má právo podle vlastního uvážení a bez upozornění upravovat, vylepšovat nebo ukončit kteroukoli ze svých služeb, i když následkem toho můžete mít zamezení přístupu k obsaženým informacím. Dále souhlasíte a stvrzujete, že www.atg-glovesolutions.com má právo poskytovat vám služby prostřednictvím dceřiných společností a přidružených subjektů.

3. Vlastnická práva

Stvrzujete a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že www.atg-glovesolutions.com může obsahovat soukromé a důvěrné informace, včetně obchodních značek, ochranných známek pro služby a patentů chráněných zákony a mezinárodními smlouvami o duševním vlastnictví. www.atg-glovesolutions.com vám uděluje právo prohlížet a pořídit si jednu kopii částí obsahu pro offline, osobní a nekomerční využití. Bez písemného souhlasu nesmí být obsah prodáván, reprodukován ani distribuován. Všechny obchodní značky, ochranné známky pro služby a loga jsou majetkem svých právoplatných vlastníků. Všechna další zde výslovně neudělená práva jsou vyhrazena.

4. Odeslaný obsah

Když odešlete na www.atg-glovesolutions.com obsah, zároveň tím www.atg-glovesolutions.com udělujete neodvolatelné, celosvětové oprávnění nepodléhající autorským poplatkům k publikování, zobrazování, upravování, distribuování a prodeji vašeho obsah po celém světě. Stvrzujete a zaručujete, že máte požadované oprávnění výše uvedenou licenci www.atg-glovesolutions.com udělit.

5. Vypovězení smlouvy

Tyto Smluvní podmínky budou platné až do té doby, než je některá ze stran bez upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu neukončí. Na Podmínky, které budou dále platné, se zrušení smlouvy nevztahuje.

6. Prohlášení o zárukách

Rozumíte a vyjadřujete svůj souhlas, že www.atg-glovesolutions.com používáte zcela na své vlastní riziko a že naše služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „podle dostupnosti“.
www.atg-glovesolutions.com neposkytuje výslovné ani předpokládané záruky, souhlas ani žádné zastoupení týkající se provozu webu www.atg-glovesolutions.com, informací, obsahu, materiálů ani produktů. To se vztahuje například na předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování, a na záruky nepřetržitého a bezchybného přístupu a využívání služeb a nápravy závad služeb.

7. Omezení odpovědnosti

Rozumíte a souhlasíte s tím, že www.atg-glovesolutions.com ani žádná z dceřiných společností nebo přidružených subjektů neponese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé, následné ani příkladné škody. To se vztahuje například na škody spočívající v ušlém zisku, přerušení podnikatelské činnosti, obchodní pověsti nebo prestiže, ztrátě programů a informací nebo v dalších nedefinovatelných ztrátách plynoucích z využívání nebo neschopnosti využívat službu či informace nebo z jakéhokoli trvalého či dočasného ukončení takové služby nebo přístupu k informacím nebo z odstranění či narušení obsahu a informací nebo selhání při ukládání obsahu a informací. Výše uvedená omezení jsou platná bez ohledu na to, zda společnost www.atg-glovesolutions.com byla upozorněna nebo by si měla být možnosti takovýchto škod vědoma. V jurisdikcích, kde není povoleno vyloučení nebo omezení odpovědnost za následné nebo nahodilé škody, je odpovědnost www.atg-glovesolutions.com omezena na maximální zákonem povolený rozsah.

8. Externí obsah

www.atg-glovesolutions.com může uvádět hypertextové odkazy na externí obsah, reklamy a weby. Stvrzujete a souhlasíte, že www.atg-glovesolutions.com neodpovídá ani neschvaluje žádné reklamy, produkty a zdroje dostupné na z takových zdrojů a webových stránek, jako je například Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium atd.

9. Jurisdikce

Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že se v případě řešení jakýchkoli právních záležitostí vyplývajících z této smlouvy nebo spojených s vaším využíváním www.atg-glovesolutions.com, podřídíte osobní a exkluzivní jurisdikci soudů dané země, státu, provincie či kraje, které určí výhradně www.atg-glovesolutions.com. Pokud příslušný soud rozhodne, že jakékoli smluvní opatření je neplatné, bude toto opatření ze smluvních podmínek odebráno a zbývající smluvní opatření budou nadále platná.

10. Celá smlouva

Rozumíte a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že výše uvedené Smluvní podmínky představují celou obecnou smlouvu mezi vámi a www.atg-glovesolutions.com. Pokud používáte, nakupujete nebo máte přístup k dalším službám, službám přidružených subjektů nebo obsahu a materiálům třetích stran, mohou se na vás vztahovat další Smluvní podmínky.

11. Změny smluvních podmínek

www.atg-glovesolutions.com si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky čas od času podle vlastního uvážení a bez upozornění měnit. Změny smluvních podmínek platí od data oznámení a svým dalším používáním www.atg-glovesolutions.com vyjadřujete, že se jimi budete řídit.

Komfort - Výkon - Péče O Ruce Handcare®

Filosofií společnosti ATG® není vývoj rukavic jako na běžícím pásu, ale spíše investice do vývoje technologických platforem naplňujících potřeby zákazníků. Právě díky tomuto přístupu jsme schopni přinášet konzistentní prožitek napříč všemi rodinami rukavic (např. AIRtech® u řady MaxiFlex® a MaxiCut®).

Naše technologické platformy stavějí na třech základních pilířích – komfort, životnost a péče o ruce HandCare™ (čistota). A pokud je skloubíme všechny dohromady, získáme dokonalý prožitek pro nejrůznější specifické aplikace.

ATG® GloveFinder

Objevte rukavice, které budou pro daný úkol jako stvořené