Všechny naše rukavice mají akreditaci organizace Skin Health Alliance a před balením provádíme závěrečný oplach, abychom mohli zaručit „čerstvost po vybalení“ v souladu s certifikací Öko-Tex®. Všechny složky použité při výrobě našich rukavic splňují požadavky nařízení REACH a žádný z našich výrobků neobsahuje SVHC.

Ve společnosti ATG® vkládáme všechny síly do toho, aby prožitek z našich rukavic byl příjemný jak pro pokožku uživatele, tak pro naši planetu. Náš morální závazek vůči planetě jsme prokázali sestavením specializovaného týmu, který neustále měří a monitoruje krátkodobý a dlouhodobý ekologický dopad všech našich výrobních procesů. Odborné znalosti tohoto týmu nám navíc pomáhají myslet dopředu, zlepšovat výsledky a hledat cesty k minimalizaci naší globální ekologické stopy. Celý tento monitorovací proces obdržel certifikaci v souladu s normou ISO 14001 a tvoří nejen základní stavební kámen naši environmentální struktury, ale i našeho programu péče o ruce HandCare®.

Rukavice ATG®. Zaručená šetrnost k pokožce.