Naše společnost se řídí přesvědčením, že dodržování nejvyšších standardů etiky a zodpovědnosti není volitelné – je to jediný způsob, jak uspět v dnešním světě podnikání. Každá interakce s našimi zaměstnanci, zainteresovanými stranami a zákazníky se řídí naším hlubokým závazkem k etickému jednání a dodržování právních předpisů. Na slušnosti, integritě a respektu stavíme své aktivity již od našeho založení v roce 1992.

Když byla v roce 2004 spuštěna globální smlouva OSN s deseti hlavními zásadami ohledně lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci, které se shodují s našimi základními principy, začali jsme každoročně podávat aktualizované zprávy o pokroku. Ty nyní tvoří rámec, v němž působíme, a jeho prvky lze rozdělit do tří hlavních okruhů:

Environmentální

Environmentální

Naše péče o životní prostředí spočívá v minimalizaci dopadů našeho vlastního podnikání na planetu a v poskytování inteligentních řešení, která zdůrazňují význam pro naše zákazníky, zúčastněné strany a koncové uživatele. Jako příklad našich environmentálních referencí můžeme uvést, že jsme na základě nezávislého posouzení získali certifikaci ISO14001, což je celosvětový standard environmentálního managementu.

Sociální

Sociální

Využíváním odborných znalostí našich pracovníků a využitím našeho výzkumu, filantropického kapitálu, technologií, datových poznatků a partnerství rozvíjíme komerčně udržitelný sociální dopad ve velkém měřítku.
Máme akreditaci ISO 45001, což znamená, že splňujeme mezinárodní normu pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nechali jsme si nezávisle posoudit společenskou odpovědnost společností SGS podle normy ISO26000.

Správa

Správa

Etické a odpovědné jednání je součástí našich základních hodnot a každodenní práce. Spolupráce s odborníky z oboru, audity / hodnocení udržitelnosti a důkladné řízení rizik nás vedou k řízení nejvyšších obchodních standardů. Společnost ATG® je členem SEDEX a byla úspěšně nezávisle posouzena auditem etického obchodu SMETA.

Jak nahlížíme na životní prostředí

Udržitelnost se v posledních letech stala velmi aktuálním tématem a mnoho lidí v oboru se snaží nabídnout řešení. Ve společnosti ATG® vnímáme udržitelnost jako komplexní výzvu, která má mnoho vzájemně provázaných částí a která se v zásadě týká skleníkových plynů a způsobu nakládání s nimi a vztahu mezi lidmi a planetou.

V odvětví poháněném outsourcingem je společnost ATG® jako tradiční výrobce, který zaručuje, že nic není outsourcováno, v nejlepší pozici pro poskytování plně integrovaných udržitelných řešení.

Vidíme tisíce provázaných kousků pod 4 hlavními elementy, jak je znázorněno níže

Výroba
Výroba
85%
Přeprava
Přeprava
10%
Distribuce
Distribuce
4%
Použití
Použití
1%

Percentage of the total carbon footprint of a glove during it's life cycle.

Proč je ATG® v nejlepší pozici?

Vzhledem k tomu, že většina firem v oboru zadává výrobu rukavic plně nebo částečně externím dodavatelům, je zjevné, že nemohou kontrolovat největší část skládačky – výrobní proces – který představuje 85 % problému udržitelnosti. Zaměřujeme se na to, co můžeme plně kontrolovat - výrobní proces.

Naše akreditace

Kontrola jakkosti
Environmentální management
Společenská zodpovědnost
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Audit etického obchodování členů společnosti Sedex