Hållbart sedan starten

Företags samhällsansvar

Vårt företag drivs av tron ​​att det inte är frivilligt att upprätthålla de högsta standarderna för etik och ansvar - det är det enda sättet att lyckas i dagens affärsvärld.
Återbeskogning av mangrove i SriLanka – en investering i klimatet

Återbeskogning av mangrove i SriLanka – en investering i klimatet

Med kampanjen OneMillionTrees gör ATG en medveten satsning för att skydda klimatet och bevara ekosystem på Sri Lanka. För varje utvalt trädprojekt kommer vi närmare vårt mål att plantera en miljon träd. Vi är inte bara angelägna att återplantera skog, utan också att skapa aktivitet i oanvända landområden och på ett hållbart sätt säkra försörjningen för många srilankeser.