Förordning (EU) 2016/425

Lär dig mer om Cat. I. Cat II och Cat. III.

EN ISO 21420:2020

Skyddshandskar - Allmänna krav och testmetoder.

EN 388:2016+A1:2018

Handskar som ger skydd mot mekaniska risker.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Skyddshandskar som skyddar mot farliga kemikalier och mikroorganismer.

EN ISO 374-5:2016

Skyddshandskar som skyddar mot farliga kemikalier och mikroorganismer.

EN 407:2020

Skyddshandskar och annan utrustning som skyddar handen mot termiska risker (värme och/eller brand).

EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla (konvektiv/kontakt).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Skyddshandskar mot skärskador (nordamerikansk standard).

ISO 18889

Skyddshandskar vid användning av bekämpningsmedel samt vid återinträde.