Alla våra handskar har certifierats som hudvänliga. De tvättas innan de förpackas så de garanterat uppfyller renlighetskraven i certifieringen från Oeko-Tex®. Alla råmaterial som används vid tillverkningen av våra handskar uppfyller kraven i REACH och inga av våra produkter innehåller några skadliga ämnen (SVHC).

Vi gör allt vi kan för att garantera att alla handskar av märket ATG® är skonsamma både för användarens hud och för miljön. Som en del av vårt miljöarbete har vi utsett ett särskilt team som kontinuerligt mäter och bevakar våra tillverkningsprocessers miljöpåverkan, både på kort och på lång sikt. Det här expertteamet hjälper oss också att planera inför framtiden, för att förbättra prestandan och hitta nya sätt att minska vårt globala miljöavtryck. Hela den här övervakningsprocessen har certifierats enligt ISO 14001 och utgör själva grunden för både vårt miljöarbete och vårt program HandCare®.

Handskar från ATG®. Garanterat hudvänliga.