Innovation

Dina behov leder vår forskning
De teknologier som används i våra handskar utvecklas kontinuerligt av ett nyckelteam som matchar marknadsundersökningar och marknadsanalyser med de senaste teknologiska framstegen. Detta bildar den grund på vilken vi kontinuerligt förbättrar kundupplevelsen genom konstant innovation.

Genombrott: vår vilja att utmana konventioner
Våra veteskapliga genombrott sker på anläggningar för forskning och utveckling på våra tillverkningsplatser. Förutom den interna utvecklingen, samarbetar ATG®:s forsknings- och utvecklingsteam också med ledande universitet, specialiserade branscher och experter runt om i världen. Det här gynnar effektivt samarbete, uppmuntrar till snabbare utbyte av kunskaper och förkortar utvecklingstiden.

Kvalitet

Vi gör allt själva
Det finns en sak som ATG® aldrig kompromissar med: kvalitet. För att garantera att vi inte missar någonting lägger vi inte ut något arbete på entreprenad. Vi har 100 % kontroll och bevakar alltid noga varje steg i tillverkningen. Vi köper in allt råmaterial, lindar garner, stickar foder, täcker handskarna och tvättar dem innan vi förpackar dem.
Vi gör allt vi kan för att alltid garanterat kunna erbjuda tillförlitliga produkter.

Miljö och människor

Vi värnar om vår planet och dess innevånare
Vårt program HandCare® är ett samlingsnamn för alla de program som används och införlivas i varje produkt från ATG®. HandCare® gör att våra kunder och de som använder handskarna i sitt yrke kan känna förtroende för att alla våra handskar är hudvänliga och att de tillverkas på ett garanterat hållbart och miljövänligt sätt.

ISO 14001: Miljöarbete
Vi har utsett ett särskilt team som kontinuerligt mäter och bevakar våra tillverkningsprocessers miljöpåverkan, både på kort och på lång sikt. Ett exempel är våra vattenanläggningar som kan samla regnvatten som sedan används i vår tvätt av handskar efter tillverkningen. Alla våra tillverkningsprocesser och anläggningar har certifierats enligt ISO 14001.

REACH: Skydd av hälsa och miljö
Hela vår tillverkningsprocess sker i enlighet med reglerna i europeiska REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical Substances). Inga av våra handskar innehåller DMF och vi garanterar också att alla våra nuvarande och framtida produkter är fria från skadliga ämnen (SVHC).

Sanitized®: Extra hygien
Vi använder ”Sanitized®” för att minimera lukt. Sanitized® fungerar som en deodorant som hjälper till att hålla dina handskar fräscha längre och får dig att känna dig säker och skyddad. Notera att ATG® använder en speciell typ av Sanitized® utan triklosan.

Fräscha då du tar dem ur förpackningen: Oeko-Tex®
Vi försäkrar oss inte bara om att varje komponent i vår tillverkningsprocess är säker för våra anställda, vi tvättar också alla handskar efter produktionsprocessen som ett ytterligare steg för att garantera renhet. Under den här tvättprocessen använder vi endast insamlat regnvatten som behandlats och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenbehandlingsanläggningar. Det här gör att vi kan garantera att våra handskar är ”rena då de tas ur förpackningen” vilket certifierats av organisationen Oeko-Tex®.

Certifierade som hudvänliga: Hudvänliga
Våra handskar har också certifierats som hudvänliga av Skin Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG®är hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Vi gör allt vi kan för att garantera att alla handskar av märket ATG® är skonsamma både för användarens hud och för miljön. Vi gör allt vi kan, från början till slut, för att garantera att våra handskar är 100 % allergitestade och certifierade som hudvänliga, vilket gör att de kan kallas ”världens hudvänligaste handskar”.

Samarbeten

Vi sätter stort värde på långvariga samarbeten

Vi respekterar den som hanterar slutleveransen
Vi förstår att närhet och närvaro är viktigt när det gäller att se till att våra handskar finns tillgängliga om och när du behöver dem. Som ett globalt företag inser vi det värde våra distributörer tillför när det gäller att marknadsföra våra produkter och förmedla dem till slutanvändarna. Det är distributörerna som ger daglig support och service till slutanvändarna, och det är därför vi respekterar den som hanterar slutleveransen. Vår roll är att garantera nödvändig support, utbildning och träning så att våra samarbetspartner kan representera vårt varumärke. Vi finns naturligtvis till hands om våra samarbetspartners behöver hjälp hos slutanvändarna för att ge svar på tekniska frågor och frågor om specifika behov.