Od zavedení revidovaných kódových norem v roce 2016, které nově definovaly standard coupe a zavedly test ISO13997, se vynořil novodobý mýtus.

Úroveň ISO ochrany proti proříznutí D a vyšší se nerovná úrovni coupe 5

Proč?

Protože velká část odvětví začala vyrábět rukavice podle nové normy ISO13997 a rozhodla se zapsat X pro standard coupe, což vedlo k domněnce, že rukavice s ISO13997 D, E a F mají úroveň coupe 5. Tato domněnka je mylná. Jsme přesvědčeni, že osoby, které se podílejí na výběru rukavic s ochranou proti proříznutí, by to měly vědět, aby se mohly informovaně rozhodnout o nejvhodnějších rukavicích pro ochranu proti proříznutí.

Víte, proč výrobci uvádějí X u standardu proti proříznutí coupe?

Coupe test je vhodný pro opakující se práce, které vyžadují přesnou manipulaci při středně náročných až náročných řezných pracích, i když coupe test zůstává nejreprezentativnějším testem pro každodenní použití na pracovišti. Výsledek testu coupe „X“ znamená, že rukavice buď otupila ostří, nebo ji výrobce netestoval. Pokud na své rukavici vidíte X, zeptejte se svého dodavatele, jaký je výsledek testu coupe, a nejspíš budete překvapení. Pokud stále potřebujete přesvědčit, podívejte se na naši studii trhu týkající se některých známých značek.

Naše studie: Srovnání trhu

V rámci naší neustálé snahy o co nejvyšší kvalitu jsme v našich výrobních závodech, které ze 100 % vlastníme, vybudovali nejmodernější zkušební laboratoř používanou k testování každé šarže rukavic před jejich schválením pro uvedení na trh. Naše laboratoř je akreditována podle zcela shodného standardu jako oficiální zkušebny, tj. podle normy ISO 17025. Výsledky jsou uvedeny níže.

VýrobceStylÚroveň coupe (značení)Úroveň coupe (testovaná)Úroveň odolnosti proti proříznutí ISO (značení)Úroveň odolnosti proti proříznutí ISO (testovaná)
AA1X3CC
AA2X3FF
BB1X3FE
CC1X4EF
DD1X1 !CC
DD2X3DD
EE1X4FD !
FF1X3FF
GG1X2 !DD
HH1X3ED

Který test odolnosti proti proříznutí mám použít?

Odpověď je opravdu jednoduchá. Záleží na tom, co děláte. Pokud hledáte rukavice pro opakované práce, při kterých manipulujete se součástkami o nízké až střední hmotnosti, pak se podívejte na výsledek testu kupé. Pokud však vaši pracovníci čelí extrémnímu riziku jednorázového pořezání o těžké předměty, pak je třeba použít testy ISO 13997 a ANSI/ISEA 105 (2016).

Je třeba zvážit ještě něco dalšího?

Další informace: www.comfortableperformance.com.

POHODLÍ JE KLÍČEM K DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Věděli jste, že 70 % pracovníků, kteří utrpí poranění rukou, nemělo v době úrazu na rukou rukavice? Rukavice zkrátka nikdy nemohou ochránit ty, kteří je nenosí. Právě proto věnujeme tolik času tomu, abychom zajistili pohodlí uživatelům všech našich rukavic.

Zavedením nové normy ISO 13997 a dodatků k normě ANSI/ISEA 105, které zařazují rukavice do tříd A1 až A9, začal závod o co nejvyšší třídu, přestože rukavice, které dosahují třídy ISO 13997 F nebo ANSI A9, kupuje méně než 1 % trhu. I ty nejlepší úmysly mohou být nebezpečné a počet úrazů to potvrzuje. Za posledních 10 let poklesl počet úrazů na pracovišti o 25 %, ALE počet úrazů rukou se za tu dobu téměř zdvojnásobil, protože se klade důraz na používání rukavic, které získávají vysoké hodnocení v testech, tj. splňují normy EN, ISO a ANSI. To nazýváme „paradox ochrany proti pořezání“. Nezapomeňte, že klíčem k dodržování předpisů je pohodlí, proto všechny naše výrobky poskytují pohodlí při práci.

Naše rukavice MaxiCut® Ultra stále představují měřítko pro kombinaci pohodlí a ochrany. Říkáme tomu VÝKON V POHODLÍ.

MaxiCut® Ultra™