Med kampanjen OneMillionTrees gör ATG en medveten satsning för att skydda klimatet och bevara ekosystem på Sri Lanka. För varje utvalt trädprojekt kommer vi närmare vårt mål att plantera en miljon träd. Vi är inte bara angelägna att återplantera skog, utan också att skapa aktivitet i oanvända landområden och på ett hållbart sätt säkra försörjningen för många srilankeser.

Återbeskogning av mangrove i SriLanka – en investering i klimatet

Just nu anlägger vi, i samarbete med Sri Lankas skogsvårdsministerium, ett landområde med mangrove på två hektar i Trincomaleedistriktet. Totalt 10 000 mangroveplantor har fått ett nytt hem här och kommer under de närmaste åren att växa upp och utgöra livsmiljö för många inhemska djur- och växtarter.

Mangroven, som förekommer i saltvattenekosystem i tidvattenzonen, binder mellan tre och fem gånger mer CO2 än inlandsskogar. På lång sikt kommer plantorna här i Trincomalee därför att absorbera mer än 100 ton CO2 från luften och därmed leva upp till sitt rykte som klimathjältar.

ATG främjar kunskapen om hur mangroven bidrar till ekologi och hållbarhet. Vårt projekt i Trincomalee har en direkt inverkan på livskvaliteten för människorna i området. Som en naturlig mur skyddar mangroven kustinvånarna från den enorma kraften från tsunamis och cykloner och fiskare lever av den överväldigande biologiska mångfalden i det här ekosystemet.

 

 

Bilaga:

Ett storskaligt initiativ för att öka mangrovetäckningen i hela Sri Lanka med mer än 50 procent har antagits som ett av FN:s sju flaggskepp för världsrestaurering. Priset för initiativet Sri Lanka Mangrove Regeneration tillkännagavs av FN:s miljöprogram för främjande av liv under vatten och av skådespelaren Jason Momoa.

FN:s generalförsamling antog 2022 en resolution sponsrad av Sri Lanka för att utse den 1 mars till världsdagen för sjögräs. Sjögräs är nära kopplat till mangrove och till hälsan för hela havets ekosystem.