Met de actie OneMillionTrees kiest ATG er bewust voor om het klimaat te beschermen en de ecosystemen in Sri Lanka te behouden. Met elk bomenproject komen we dichter bij ons doel: 1 miljoen bomen planten. Het gaat hierbij niet alleen om herbebossing, maar ook om het opnieuw in gebruik nemen van braakland en het garanderen van duurzame bestaansvoorwaarden voor veel Sri Lankanen.

Nieuwe aanplant van mangrovebossen in Sri Lanka – een investering in ons klimaat

Op dit moment zijn we in samenwerking met het Department of Forest Conservation – Sri Lanka bezig om in het district Trincomalee een nieuw mangrovebos van twee hectare aan te planten. Hier hebben in totaal 10.000 jonge mangrovebomen een nieuw thuis gevonden. In de komende jaren zal dit gebied uitgroeien tot een leefomgeving voor talloze inheemse dieren- en plantensoorten.

In deze zouthoudende getijdenzone nemen de mangroven zo’n drie- tot vijfmaal meer CO2 op dan bossen in het binnenland. De stekjes in Trincomalee zullen in de loop van de tijd meer dan honderd ton CO2 uit de lucht opnemen. Daarmee maken ze hun reputatie als klimaathelden ruimschoots waar.

ATG bevordert bewustzijn voor de ecologische en duurzame waarde van mangroven. Ons project in Trincomalee heeft een direct effect op de levenskwaliteit van de mensen in deze regio. De mangroven vormen als het ware een natuurlijke muur die de kustbewoners beschermt tegen de enorme krachten van tsunami’s en cyclonen. Bovendien profiteren vissers van de indrukwekkende biodiversiteit van dit ecosysteem.

 

 

Bijlage:

Een grootschalig initiatief met als doel de mangrovebegroeiing in Sri Lanka met vijftig procent uit te breiden is erkend als een van de zeven World Restoration Flagships van de Verenigde Naties. Deze erkenning voor de herbebossing van mangroven in Sri Lanka werd bekendgemaakt door acteur Jason Momoa, ambassadeur voor het leven onder water van het milieuprogramma van de VN.

In 2022 nam de Algemene Vergadering van de VN een door Sri Lanka gesteunde resolutie aan om 1 maart uit te roepen tot internationale dag van het zeegras. Zeegrassen zijn nauw verbonden met mangroves en met de algehele gezondheid van zee-ecosystemen.