Binnen ons bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat het naleven van de strengste normen inzake ethiek en verantwoordelijkheid niet optioneel is, maar de enige manier is om in de zakenwereld van vandaag succesvol te zijn. Onze diepgaande toewijding aan ethische bedrijfsvoering en naleving van wet- en regelgeving bepaalt hoe wij met onze werknemers, belanghebbenden en klanten omgaan. Sinds onze oprichting in 1992 zijn onze activiteiten gebaseerd op de beginselen van fatsoen, integriteit en respect.

Toen de VN in 2004 de 10 leidende beginselen van het Global Compact introduceerde, op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding — die allemaal op één lijn liggen met onze kernbeginselen — zijn wij begonnen met het opstellen van een jaarlijkse voortgangsupdate. Deze vormt nu het kader waarbinnen wij werken, en de elementen ervan kunnen in drie grote rubrieken worden gegroepeerd:

Milieu

Milieu

Ons rentmeesterschap van het milieu houdt in wij de impact van onze eigen activiteiten op de planeet willen minimaliseren, maar ook slimme oplossingen willen aanbieden die het belang daarvan onderstrepen bij onze klanten, stakeholders en eindgebruikers. Wij hebben bijvoorbeeld onze milieukenmerken onafhankelijk laten beoordelen en hebben het ISO 14001-certificaat behaald, de wereldwijde norm voor milieubeheer.

Maatschappij

Maatschappij

Door de expertise van onze medewerkers in te zetten en gebruik te maken van interne onderzoekscapaciteiten, filantropisch kapitaal, technologie, inzicht in gegevens en partnerschappen, kunnen wij ons ontwikkelen, commercieel en duurzaam, met oog voor onze maatschappelijke impact. 
Wij zijn ISO 45001-geaccrediteerd, wat betekent dat wij voldoen aan de internationale norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Ook hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onafhankelijk laten beoordelen door SGS volgens de ISO 26000-norm.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Ethisch en verantwoordelijk zakendoen is verankerd in onze kernwaarden en onze dagelijkse manier van werken. De samenwerking met deskundigen uit de sector, duurzaamheidsaudits en -evaluaties en een robuust risicobeheersysteem leiden ons bij het toepassen van de strengste bedrijfsnormen. ATG® is lid van SEDEX en is onafhankelijk beoordeeld (ethische audit, SMETA) en voldoe aan alle eisen en richtlijnen.

Hoe wij naar het milieu kijken

Duurzaamheid is de laatste jaren een zeer actueel onderwerp geworden, en veel partijen binnen de sector werken aan oplossingen. Bij ATG® zien wij duurzaamheid als een complexe uitdaging met veel onderling verweven onderdelen, waarbij het in essentie gaat over broeikasgassen, het beheer daarvan en de relatie tussen mens en planeet.

In een industrie die wordt gedreven door outsourcing, bevindt ATG® als traditionele fabrikant, die garandeert dat niets wordt uitbesteed, zich in een optimale positie om volledig geïntegreerde duurzame oplossingen te bieden.

De duizenden verstrengelde puzzelstukjes verdelen wij in 4 hoofdelementen, zoals hieronder geïllustreerd.

Fabricage
Fabricage
85%
Vervoer
Vervoer
10%
Distributie
Distributie
4%
Gebruik
Gebruik
1%

Percentage van de totale koolstofvoetafdruk van een handschoen tijdens zijn levenscyclus.

Waarom bevindt ATG® zich in een optimale positie?

Aangezien het grootste deel van de industrie de productie van handschoenen geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, hebben zij het grootste deel van de puzzel — het fabricageproces — dat goed is voor 85% van de duurzaamheidsuitdaging, niet onder controle. Wij concentreren ons op de zaken die wij wel volledig kunnen controleren: het fabricageproces.

Onze accreditaties

Kwaliteitsborging
Milieubeheer
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Gezondheid & veiligheid op het werk
Audit Sedex-leden inzake ethisch zakendoen