Het is officieel: ATG is door onze werknemers uitgeroepen tot een “Great Place to Work”, en dat bevestigt dat wij een uitstekende werkgever zijn.

Wat is het Great Place to Work®-onderzoek?

Het Great Place to Work-onderzoek wordt uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute. Dit is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau dat organisaties helpt bij het identificeren, creëren en behouden van een goede werkcultuur.

Het is officieel: ATG is door onze werknemers uitgeroepen tot een “Great Place to Work”, en dat bevestigt dat wij een uitstekende werkgever zijn.

Het onderzoek meet het vertrouwen, de betrokkenheid en de tevredenheid van werknemers binnen een bedrijf of organisatie. Het biedt waardevolle inzichten in de algemene werknemerservaring en helpt bij het identificeren van sterke punten en verbeterpunten.

Het Great Place to Work-onderzoek bestaat doorgaans uit een enquête die werknemers anoniem beantwoorden. De vragen hebben betrekking op verschillende aspecten van de werkomgeving, zoals leiderschap, vertrouwen, eerlijkheid, vriendschappen, beloning en erkenning, loopbaanontwikkeling en de balans tussen werk en privéleven. Met de enquête wordt geprobeerd zo eerlijk mogelijke feedback van werknemers te verzamelen om op basis daarvan hun perceptie van de cultuur en het beleid van de organisatie te kunnen beoordelen.

Na het verzamelen van de onderzoeksgegevens analyseert Great Place to Work® de resultaten en levert het aan organisaties een gedetailleerd rapport waarin de sterke punten en verbeterpunten worden toegelicht. Ook vergelijken zij de resultaten met die van andere bedrijven in dezelfde sector of regio.

Bedrijven die goed presteren in het Great Place to Work®-onderzoek en aan bepaalde criteria voldoen, kunnen worden erkend en gecertificeerd als een “Great Place to Work”. 

Er is dus onafhankelijk beoordeeld en bepaald dat ATG een geweldige plek is om te werken, op basis van de antwoorden van onze werknemers.

Hoeveel mensen moeten de Great Place to Work®-enquête invullen om significante gegevens op te leveren?

De bepaling van het aantal mensen dat de vragen moet beantwoorden om de gegevens als significant te beschouwen, hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van de arbeidspopulatie, het gewenste betrouwbaarheidsniveau en de foutmarge.

Om de vereiste steekproefomvang te berekenen, gebruiken statistici formules zoals die voor het schatten van een bevolkingsaandeel. Een veelgebruikte formule is: "n = (Z^2 * p * q) / E^2".

Waarbij:

  • n staat voor de vereiste steekproefgrootte;
  • Z staat voor de Z-score die is gekoppeld aan het gewenste betrouwbaarheidsniveau (bijvoorbeeld 1,96 voor een betrouwbaarheidsniveau van 95%);
  • p staat voor het geschatte deel van de populatie met het relevante kenmerk;
  • q staat voor de complementaire waarschijnlijkheid van p (q = 1 - p);
  • E staat voor de gewenste foutmarge (uitgedrukt als een decimaal getal).

In het geval van het Great Place to Work-onderzoek zouden de specifieke waarden voor p en q afhangen van het aspect dat met het onderzoek wordt gemeten. Daarnaast zouden het gewenste betrouwbaarheidsniveau en de gewenste foutmarge moeten worden bepaald op basis van de doelstellingen van het onderzoek.

Door de juiste waarden voor deze variabelen in de formule in te voeren, kan de vereiste steekproefgrootte worden berekend. Het is belangrijk op te merken dat het vergroten van de steekproefgrootte doorgaans leidt tot een meer representatieve en betrouwbare schatting van de populatieparameter.