Wat is een ethische audit volgens de Smeta-norm?

Een ethische audit volgens de Smeta-norm (Supplier Ethical Data Exchange), ook bekend als een Sedex-audit, is een uitgebreid en gestandaardiseerd beoordelingsproces dat wordt gebruikt voor het evalueren van de praktijken van leveranciers en fabrieken in wereldwijde toeleveringsketens op het gebied van ethiek en verantwoord ondernemen. Smeta-audits zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan ethische normen en om het toepassen verantwoorde bedrijfspraktijken in hun toeleveringsketens te bevorderen.

Wat is een ethische audit volgens de Smeta-norm?

Het Smeta-auditkader is ontwikkeld door Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), een op lidmaatschap gebaseerd platform voor het delen van ethische gegevens en het uitvoeren van verantwoorde inkoopactiviteiten. Sedex werkt samen met bedrijven om de sociale en milieupraktijken in de wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren.

De ethische audit volgens de Smeta-norm kijkt naar een breed scala van onderwerpen, waaronder arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid, milieueffecten, bedrijfsethiek en verantwoorde inkoop. De audit omvat doorgaans een beoordeling van beleid en procedures, inspecties ter plaatse, documentbeoordelingen, gesprekken met werknemers en overleg met het management.

Enkele van de belangrijkste onderwerpen die doorgaans tijdens een Smeta-audit worden onderzocht, zijn onder meer:

 1. Arbeidsvoorwaarden: Dit omvat het evalueren van de naleving van lokale arbeidswetgeving, het beoordelen van werktijden, lonen en vergoedingen, en het waarborgen van de afwezigheid van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie.
 2. Gezondheid en veiligheid: Dit omvat het onderzoeken van de werkomstandigheden, veiligheidsprocedures en het treffen van adequate gezondheids- en veiligheidsmaatregelen om werknemers te beschermen tegen gevaren en ongevallen.
 3. Milieueffecten: De audit beoordeelt milieubeheerpraktijken, afvalbeheer, energieverbruik, emissies en de inspanningen van de organisatie om duurzaam te opereren.
 4. Bedrijfsethiek: Dit omvat het evalueren van de inspanningen van de organisatie op het gebied van ethische bedrijfspraktijken, anticorruptiebeleid en de naleving van relevante wet- en regelgeving.
 5. Verantwoorde inkoop: De audit onderzoekt de traceerbaarheid van producten en materialen en zorgt ervoor dat leveranciers niet betrokken zijn bij illegale of onethische activiteiten, zoals de inkoop van mineralen uit conflictgebieden.

Na afronding van de audit wordt een gedetailleerd rapport van bevindingen opgesteld, met onder andere aandacht voor nalevingsproblemen en aanbevelingen voor verbetering. Smeta-audits helpen organisaties om verbeterpunten in hun toeleveringsketens te identificeren, de transparantie te vergroten en ethische en verantwoorde praktijken in hun activiteiten te bevorderen. 

Het is belangrijk op te merken dat Smeta-audits waardevolle inzichten opleveren en dienen als hulpmiddel voor organisaties om hun activiteiten in de toeleveringsketen te controleren en te verbeteren, en om te laten zien wat zij doen op het gebied van verantwoorde inkoop. Ook kan de audit worden gebruikt om aan klanten en belanghebbenden te laten zien dat de organisatie ethisch, moreel en integer wordt bestuurd.

Wat is het verschil tussen een SMETA-audit met twee pijlers en vier pijlers?

Bij Smeta-audits (Supplier Ethical Data Exchange) verwijst het aantal pijlers naar de omvang en diepgang van de beoordeling. De audits met twee en vier pijlers verschillen wat betreft de gebieden die ze bestrijken en de mate van gedetailleerdheid van het onderzoek. Hier is een overzicht van de verschillen:

1. Smeta-audit met twee pijlers: De audit met twee pijlers richt zich op twee hoofdgebieden:

 • Arbeidsvoorwaarden: Dit omvat het evalueren van de naleving van arbeidswetgeving, werktijden, lonen, kinderarbeid, dwangarbeid en het welzijn van werknemers.
 • Gezondheid en veiligheid: De beoordeling heeft betrekking op de werkomstandigheden, veiligheidsprocedures en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.

De audit met twee pijlers biedt een basisevaluatie van deze belangrijke gebieden en wordt vaak gebruikt als uitgangspunt voor organisaties om te beoordelen of hun leveranciers voldoen aan fundamentele ethische normen.

2. Smeta-audit met vier pijlers: De audit met vier pijlers breidt het toepassingsgebied uit en omvat naast arbeidsnormen en gezondheid en veiligheid ook andere gebieden. De vier pijlers omvatten:

 • Arbeidsvoorwaarden: Net als bij de audit met twee pijlers beoordeelt deze pijler de naleving van arbeidswetgeving, arbeidsomstandigheden, lonen en het welzijn van werknemers.
 • Gezondheid en veiligheid: Deze pijler onderzoekt de werkomstandigheden, veiligheidsprocedures en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.
 • Milieueffecten: Deze pijler evalueert milieubeheerpraktijken, afvalbeheer, energieverbruik, emissies en de inspanningen van de organisatie om duurzaam te opereren.
 • Bedrijfsethiek: Deze pijler richt zich op de inspanningen van de organisatie op het gebied van ethische bedrijfspraktijken, anticorruptiebeleid en de naleving van relevante wet- en regelgeving.

De audit met vier pijlers biedt een uitgebreidere beoordeling van de praktijken van leveranciers op het gebied van ethiek en verantwoord ondernemen. Hij behandelt niet alleen aspecten op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, maar ook milieuduurzaamheid en bedrijfsethiek, en geeft zo een beter beeld van verantwoorde inkoop en beheer van de toeleveringsketen.

De keuze tussen een audit met twee of vier pijlers hangt af van de specifieke vereisten en doelstellingen van de auditorganisatie. Sommige organisaties kiezen misschien voor een uitgebreidere audit met vier pijlers om een vollediger inzicht te krijgen in de praktijken van hun leveranciers, terwijl andere misschien beginnen met een audit met twee pijlers en geleidelijk overgaan op een audit met vier pijlers als onderdeel van hun continue verbeteringsproces.