Potřeby zákazníků, které nás přivedly k vývoji této technologie

Náš tým neustále pracuje na vývoji technologie ATG® po- mocí nejnovějších technologických výdobytků v souladu s průzkumy trhu a marketingovou analýzou. A přesně to tvoří základ, na kterém se prostřednictvím soustavných inovací snažíme vystavět kvalitnější zákaznický prožitek.

V každém rozhovoru, který absolvujeme, se neustále opakuje požadavek komfortu. 97 procent uživatelů rukavic tvrdí, že kom- fort pro ně při výběru rukavic hraje hlavní roli a klíčovým prob- lémem jsou pro ně zpocené ruce. Proč?

Kůže, největší orgán našeho těla, využívá k regulaci jeho teploty perspirace (termoregulace). V průměru naše kůže obsahuje 155 potních žláz na centimetr čtvereční. Na rukách máme ale oproti zbytku těla o 83 % potních žláz více.

Hřbet naší ruky obsahuje 200 potních žláz na centimetr čtvereční a dlaň dokonce 370. Když si k tomu ještě přimyslíte rukavici, hned je jasné, proč jsou zpocené ruce odvěkým problémem.

Potřeby zákazníků, které nás přivedly k vývoji této technologie

Inspirující technologie

Potřeba nalezení řešení vedla k vývoji technologie AD-APT®, kterou jsme zakomponovali do ikonických rukavic MaxiFlex®.

Patentovaná technologická platforma AIRtech® poskytující 360° prodyšnost se doplňuje s technologickou platformou AD-APT®, která udržuje vaše ruce chladné, suché a produktivní i v nepříznivých podmínkách.

Regulace: pro chladnější prožitek v rukavici

Regulace: pro chladnější prožitek v rukavici

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné.

Ventilace: pro svěží prožitek v rukavici

Ventilace: pro svěží prožitek v rukavici

Technologie AIRtech® použitá při výrobě povrstvení rukavice MaxiFlex® obsahuje síť strukturovaných tunelů, která v rukavici zajišťuje optimální kvalitu vzduchu a teplotu.

Cirkulace: pro produktivní prožitek v rukavici

Cirkulace: pro produktivní prožitek v rukavici

Ruce při práci vytlačují z přiléhavé rukavice MaxiFlex® vzduch prostřednictvím patentované tunelové struktury v potahu AIRtech®. Tuto funkci jsme nazvali 360° prodyšnost a slouží k odvádění vlhkosti, aby se v rukavici zajistila optimální kvalita ovzduší a teplota. Tento aspekt navíc ještě posílilo zavedení naší nové technologie AD-APT®.

Jak to funguje?

Mikroenkapsulace je proces obklopení či uzavření jedné látky v jiné probíhající ve velmi malém měřítku. Vzniknou kapsle, jejichž velikost se pohybuje od jednoho po několik stovek mikronů. Když se mikrokapsle používaná v technologii AD-APT® zvětší, vypadá jako golfový míček, který má v každém důlku membránu citlivou na teplo. Membrány v důlcích se aktivují pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici a následně dojde k uvolnění chladicích prostředků (esenciálních olejů) používaných v technologii AD-APT®.

Přestože technologie AD-APT® vytvoří pro ruce příjemné podmínky, nemá vliv na přirozenou schopnost těla řídit teplotu, tj. termoregulaci.

Seznamte se s naší další technologickou platformou

Názor zákazníků

Tyto názory pro nás byly jednoznačným úspěchem. Komfortnější, nižší míra pocení, suché ruce po celé dny a příjemná vůně. Tyto motivy se ve zpětné vazbě opakovaly nejčastěji.

Výsledky zkoušek prováděných na dlouhodo- bých uživatelích MaxiFlex®:

  • 93 % dotázaných se líbil chladivý efekt a přišel jim přirozený.
  • 77 % si povšimlo nižší míry pocení.
  • 85 % dotazovaných si povšimlo vůně technologie AD-APT® a popisovali ji jako svěží, povzbuzující a hygienickou.
  • 81 % prohlásilo, že vážně uvažuje o zakoupení rukavic s chladivou technologií AD-APT®.

Většina lidí bez jakýchkoli informací usuzovala, že vůně pochází z dodatečného hygienického ošetření.

Dermatologická akreditace

Ve spolupráci s naším partnerem Skin Health Alliance jsme pro naši technologickou platformu AD-APT® zajistili dermatologickou akreditaci. Akreditace slouží jako záruka, že technologie je bezpečná pro kůži, že za technologií AD-APT® stojí robustní vědeckovýzkumná práce a že splňuje mezinárodní regulatorní normy.

HandCare   Skin Health Alliance

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®

Rukavice MaxiFlex® byly navrženy a vyvíjeny jako prodyšné a staly se referenčním standardem pro přesnou manipulaci v suchém prostředí.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®