Este oficial - ATG a fost votat Great Place to Work (Un loc de muncă excelent) de către angajații noștri și a fost, astfel, confirmat ca fiind un angajator excelent.

Ce este sondajul Great Place to Work®?

Sondajul Great Place to Work® este o evaluare realizată de către Institutul Great Place to Work®. Este o firmă internațională de cercetare și consultanță care ajută organizațiile să identifice, să creeze și să susțină cultura locurilor de muncă excelente.

Este oficial - ATG a fost votat Great Place to Work (Un loc de muncă excelent) de către angajații noștri și a fost, astfel, confirmat ca fiind un angajator excelent.

Sondajul este proiectat să evalueze nivelul de încredere, de angajament și de satisfacție al angajaților unei companii sau organizații. El oferă perspective valoroase asupra experienței generale a angajaților și ajută la identificarea zonelor forte și a zonelor care necesită îmbunătățire.

Sondajul Great Place to Work® constă, în mod uzual, dintr-o serie de întrebări la care angajații sunt solicitați să răspundă în mod anonim. Întrebările acoperă diverse aspecte ale mediului locului de muncă, de exemplu abilitățile de conducere, încrederea, corectitudinea, camaraderia, recompensele și recunoașterea, dezvoltarea carierei și echilibrul muncă-viață personală. Sondajul urmărește să colecteze feedback onest din partea angajaților și să le evalueze percepția asupra politicilor și culturii organizației.

După colectarea datele sondajului, Great Place to Work® analizează rezultatele și oferă organizațiilor un raport detaliat care evidențiază punctele forte ale acestora și zonele care trebuie îmbunătățite. De asemenea, compară rezultatele cu cele ale altor companii din aceeași ramură industrială sau regiune, pentru a furniza date comparative.

Companiile care au rezultate bune ale sondajului Great Place to Work® și respectă anumite criterii ar putea fi recunoscute și certificate ca „Great Place to Work (Un loc de muncă excelent)”. 

Prin urmare, există evaluarea și certificarea independentă a faptului că ATG este un loc de muncă excelent, după cum a fost votat de către angajații noștri.

Câți oameni trebuie să participe la sondajul Great place to work® pentru ca datele să fie încadrate ca semnificative?

Stabilirea numărului de oameni necesari pentru sondaj astfel încât datele să fie considerate semnificative depinde de mulți factori, inclusiv dimensiunea populației, nivelul de încredere dorit și marja de eroare.

Pentru a calcula dimensiunea eșantionului necesar, statisticienii utilizează formule cum ar fi cea de estimare a proporției populației. O formulă uzuală este: "n = (Z^2 * p * q) / E^2".

Unde:

  • n este dimensiunea eșantionului necesar
  • Z este scorul Z asociat nivelului de încredere dorit (de ex., 1,96 pentru un nivel de încredere de 95%)
  • p este proporția estimată a populației care are caracteristicile care interesează
  • q este probabilitatea complementară a lui p (q = 1 - p)
  • E este marja de eroare dorită (ca număr zecimal)

În cazul unui sondaj Great Place to Work (Un loc de muncă excelent), valorile specifice ale lui p și q vor depinde de aspectul evaluat în sondaj. În plus, nivelul de încredere dorit și marja de eroare vor fi stabilite în funcție de obiectivele sondajului.

Completând în formulă valorile corespunzătoare acestor variabile, puteți calcula dimensiunea dorită a eșantionului. Este important de notat faptul că mărirea dimensiunii eșantionului duce, în general, la o estimare mai reprezentativă și mai de încredere a parametrului populației.