Regulamentul (UE) 2016/425

Learn more about Cat. I, Cat. II and Cat. III.

EN ISO 21420:2020

Mănuși de protecție – Cerințe generale și metode de test.

EN 388:2016+A1:2018

Mănușile de protecție împotriva pericolelor mecanice.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase.

EN ISO 374-5:2016

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor periculoase.

EN 407:2020

Mănuși de protecție și alte tipuri de echipament de protecție a mâinilor împotriva pericolelor termice (căldură și/sau incendiu).

EN 511:2006

Mănuși de protecție împotriva frigului (prin convecție / de contact).

ANSI/ISEA 105-2016 (CUT)

Mănuși de protecție împotriva pericolelor de tăiere (standard nord-american).

ISO 18889

Mănuși de protecție pentru manipulanții de pesticide și lucrătorii care reintră în zonele în care s-au aplicat tratamente.