Artık Resmileşti - ATG, Çalışanlarımız tarafından Great Place to Work (Çalışmak için harika bir yer) olarak oylandı ve dolayısıyla mükemmel bir işveren olduğu doğrulanmış oldu.

Great Place to Work® anketi nedir?

Great Place to Work anketi, Great Place to Work® Enstitüsü tarafından yürütülen bir değerlendirmedir. Bu firma, kuruluşların harika iş yeri kültürleri belirlemelerine, oluşturmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olan küresel ölçekli bir araştırma ve danışmanlık şirketidir.

Artık Resmileşti - ATG, Çalışanlarımız tarafından Great Place to Work (Çalışmak için harika bir yer) olarak oylandı ve dolayısıyla mükemmel bir işveren olduğu doğrulanmış oldu.

Anketin tasarlanma amacı bir şirket veya kuruluş bünyesinde çalışanlar arasındaki güven, katılım ve memnuniyet düzeyini ölçmektir. Genel çalışan deneyimi hakkında değerli bilgiler sunmakta ve güçlü yönlerin ve geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Great Place to Work anketi tipik olarak çalışanların anonim olarak cevaplamaları istenen bir dizi sorudan oluşur. Sorular; liderlik, güven, eşit muamele, arkadaşlık, ödül ve takdir, kariyer gelişimi ve çalışma hayatı dengesi gibi iş yeri ortamının çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Anket, çalışanlardan dürüst geri bildirim toplamayı ve kuruluşun kültürünü ve politikalarını nasıl algıladıklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anket verileri toplandıktan sonra, Great Place to Work® sonuçları analiz eder ve kuruluşlara güçlü oldukları ve geliştirmeleri gereken konuların vurgulandığı ayrıntılı bir rapor sunar. Ayrıca referans veriler sağlamak amacıyla sonuçlar aynı sektördeki veya bölgedeki diğer şirketlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

Great Place to Work® anketinde yüksek performans gösteren ve belirli kriterleri karşılayan şirketler "Great Place to Work" unvanı alıp onaylanabilmektedir. 

Dolayısıyla, ATG'nin harika bir iş yeri olduğu çalışanlarımızın oylarıyla bağımsız olarak belirlendi ve tescillendi.

Verilerin kayda değer olarak sınıflandırılabilmesi için Great place to work® anketine kaç kişinin katılması gerekiyor?

Verilerin kayda değer olarak sınıflandırılabilmesi için anketin uygulanması gereken kişi sayısının belirlenmesinde, popülasyon büyüklüğü, istenen güven seviyesi ve hata payı gibi birçok faktör esas alınmaktadır.

Gereken örneklem büyüklüğünü hesaplamak için, istatistik uzmanları popülasyon oranını hesaplama formülü gibi formüller kullanırlar: Yaygın formüllerden biri: "n = (Z^2 * p * q) / E^2".

Burada:

  • n, gereken örneklem büyüklüğünü ifade eder
  • Z, istenen güven düzeyi ile ilişkilendirilen Z skorudur (örneğin, %95 güven düzeyi için 1,96)
  • p, ilgilenilen özelliğe sahip popülasyonun tahmini oranıdır
  • q, p'nin tamamlayıcı olasılığıdır (q = 1 - p)
  • E, hata payıdır (ondalık sayı olarak ifade edilir)

Great Place to Work anketi söz konusu olduğunda, p ve q için özgün değerler ankette ölçülmekte olan konuya bağlı olacaktır. Ayrıca, istenen güven düzeyi ve hata payının da anketin hedefleri doğrultusunda belirlenmesi gerekecektir.

Formülde bu değişkenler için uygun değerleri yerine koyduğunuzda, gereken örneklem büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz. Şunun altı çizilmelidir: Örneklem büyüklüğünün artırılması genel anlamda daha fazla temsil olanağı ve popülasyon parametresinin güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini sağlar.