1. Acceptarea termenilor noștri

Când vizitați site-ul www.atg-glovesolutions.com , vizualizați, accesați sau utilizați în alt fel serviciile sau informațiile create, colectate, compilate sau trimise la www.atg-glovesolutions.com , sunteți de acord să respectați următorii Termeni și condiții de utilizare a serviciilor. Dacă nu doriți să respectați termenii și condițiile noastre, nu continuați. Prin continuarea utilizării serviciilor, înțelegeți, aprobați și luați la cunoștință că acești Termeni constituie un acord juridic obligatoriu între dumneavoastră și www.atg-glovesolutions.com  și că, prin utilizarea www.atg-glovesolutions.com , indicați că acceptați acest acord.

2. Oferirea serviciilor

Sunteți de acord și luați la cunoștință că www.atg-glovesolutions.com  este îndreptățit să modifice, să îmbunătățească sau să întrerupă furnizarea serviciilor la libera sa alegere și fără să anunțe, chiar dacă astfel nu veți mai putea accesa informațiile conținute. În plus, sunteți de acord și luați la cunoștință că www.atg-glovesolutions.com  este îndreptățit să vă ofere servicii prin filiale sau entități afiliate.

3. Drepturi de proprietate

Luați la cunoștință și sunteți de acord că www.atg-glovesolutions.com  poate conține informații cu drept de proprietate și confidențiale, inclusiv mărci comerciale, mărci de servicii și patente protejate de legile privind proprietatea intelectuală și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală. www.atg-glovesolutions.com  vă autorizează să vizualizați și să creați o singură copie a unor părți din conținut pentru utilizare offline, personală și necomercială. Conținutul nostru nu poate fi vândut, reprodus sau distribuit fără permisiunea noastră scrisă. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și siglele terțelor părți sunt proprietatea respectivilor deținători. Toate drepturile suplimentare nespecificate aici sunt rezervate.

4. Conținutul transmis

Când transmiteți conținut pe www.atg-glovesolutions.com , oferiți simultan www.atg-glovesolutions.com  o licență irevocabilă, la nivel mondial, gratuită pentru a publica, afișa, modifica, distribui și vinde conținutul la nivel mondial. Confirmați și garantați că aveți autoritatea necesară de a oferi licența de mai sus în favoarea www.atg-glovesolutions.com .

5. Încheierea acordului

Termenii acestui acord vor continua să fie aplicabili perpetuu până când este întrerupt de oricare dintre părți fără notificare, în orice moment, indiferent de motiv. Termenii care vor continua să fie aplicabili perpetuu nu vor fi afectați de încheierea acestui acord.

6. Declinarea responsabilității cu privire la garanții

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea www.atg-glovesolutions.com  se face în totalitate pe riscul dumneavoastră și că serviciile noastre sunt oferite „ca atare” și „în măsura disponibilității”. www.atg-glovesolutions.com  nu oferă garanții exprese sau implicite, avize sau observații de orice fel în ceea ce privește utilizarea site-ului www.atg-glovesolutions.com , a informațiilor, conținutului, materialelor sau produselor. Această clauză include, dar fără limitare la, garanțiile de vandabilitate și adecvare la un anumit scop și inexistență a contrafacerii și garanții că accesul sau utilizarea serviciului se va face fără întrerupere sau fără erori sau că defectele serviciului vor fi remediate.

7. Limitarea responsabilității

Înțelegeți și sunteți de acord că www.atg-glovesolutions.com  și oricare dintre filiale sale nu se vor face responsabile în niciun caz de prejudicii directe, indirecte, incidentale, pe cale de consecință sau exemplare. Aceasta va include, dar nu se va limita la prejudicii din pierderea de profituri, întreruperea activității, dăunarea reputației sau imaginii, pierderea programelor sau informațiilor sau altă pierdere tangibilă derivată din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a serviciului sau a informațiilor sau orice încetare permanentă sau temporară a serviciului sau a accesului la informații ori ștergere sau corupere a conținutului sau informațiilor sau incapacitatea stocării conținutului ori informațiilor. Limitarea de mai sus se va aplica indiferent dacă www.atg-glovesolutions.com  a fost anunțat sau nu ori ar fi trebuit să cunoască posibilitatea unor astfel de prejudicii. În jurisdicții în care excluderea sau limitarea responsabilității pentru prejudicii indirecte sau incidentale nu sunt permise, responsabilitatea www.atg-glovesolutions.com  este limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

8. Conținutul extern

www.atg-glovesolutions.com  poate include hiperlegături la conținut, reclamă sau site-uri ale unor terțe părți. Luați la cunoștință și sunteți de acord că www.atg-glovesolutions.com  nu se face responsabil de și nu susține publicitatea, produsele sau resursele disponibile provenite de la alte surse sau site-uri, de exemplu Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium etc.

9. Jurisdicția

Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres să acceptați jurisdicția personală și exclusivă a curților din țara, statul, provincia sau teritoriul stabilite doar de către www.atg-glovesolutions.com  pentru a soluționa orice problemă legală derivată din acest acord sau legată de utilizarea www.atg-glovesolutions.com . În cazul în care curtea care are jurisdicția stabilește că prevederile acestui acord nu sunt valide, acele prevederi vor fi eliminate din Termeni, iar Termenii rămași își vor păstra validitatea.

10. Întregul acord

Înțelegeți și sunteți de acord că Termenii de mai sus constituie întregul acord general între dumneavoastră și www.atg-glovesolutions.com . Când utilizați, achiziționați sau accesați alte servicii, servicii afiliate sau conținut sau materiale ale unei terțe părți, este posibil să vă supuneți unor Termeni și condiții suplimentare.

11. Modificarea Termenilor

www.atg-glovesolutions.com  își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni din când în când, la discreția sa absolută și fără notificare. Modificările Termenilor intră în vigoare la data postării și utilizarea continuă a www.atg-glovesolutions.com  după orice modificare a Termenilor va însemna că acceptați acordul.