Sada je to i službeno - naši su zaposlenici izglasali da je ATG Great Place to Work i time potvrdili da je ATG izvrstan poslodavac.

Što je to ispitivanje Great Place to Work®?

Ispitivanje Great Place to Work provodi institut Great Place to Work®, međunarodna tvrtka za istraživanje i savjetovanje koja pomaže organizacijama da prepoznaju, stvore i održavaju odlično radno okruženje.

Sada je to i službeno - naši su zaposlenici izglasali da je ATG Great Place to Work i time potvrdili da je ATG izvrstan poslodavac.

Ispituje se razina povjerenja, angažmana i zadovoljstva zaposlenika u tvrtki ili organizaciji, čime se dobiva vrijedan uvid u opće iskustvo zaposlenika i pomaže u prepoznavanju jačih strana, kao i mogućnosti za poboljšanje.

Ispitivanje Great Place to Work obično sadrži niz pitanja na koja zaposlenici odgovaraju anonimno. Pitanja se bave raznim aspektima radnog okruženja poput vodstva, povjerenja, pravednosti, zajedništva, nagrađivanja i priznanja, prilikama za profesionalni razvoj i ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Cilj je ispitivanja dobiti iskrene povratne informacije od zaposlenika i procijeniti njihovu percepciju organizacijske kulture i načela.

Nakon prikupljanja podataka Great Place to Work® analizira rezultate ispitivanja i organizacijama nudi detaljno izvješće s istaknutim jačim stranama i mogućnostima za poboljšanje. Rezultati se također uspoređuju s rezultatima drugih tvrtki u istoj industrijskoj grani ili regiji.

Tvrtke koje ostvare dobre rezultate u ispitivanju Great Place to Work® i zadovolje određene kriterije mogu dobiti certifikat "Great Place to Work." 

Naši su zaposlenici u nezavisnom ispitivanju potvrdili da je ATG izvrstan poslodavac te nam je dodijeljen certifikat Great Place to Work.

Koliko je ljudi potrebno ispitati da bi podaci dobiveni ispitivanjem Great Place to Work® bili pouzdani?

Odluka o potrebnom broju ispitanika za dobivanje pouzdanih podataka ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući broj zaposlenika, željenu razinu povjerenja i mogućnost odstupanja. 

Statističari koriste formule za izračun potrebnog uzorka, poput one za procjenu udjela populacije. Jedna od uobičajenih formula je: "n = (Z^2 * p * q) / E^2".

Pri čemu:

  • n označava potreban uzorak
  • Z je Z-rezultat povezan sa željenom razinom povjerenja (npr. 1,96 za razinu povjerenja od 95%)
  • p je procijenjeni udio populacije sa željenim obilježjima
  • q je komplementarna vrijednost vjerojatnosti p (q = 1 - p)
  • E je poželjna mogućnost odstupanja (izražena na decimalu)

U provođenju ispitivanja Great Place to Work specifične vrijednosti varijabli p i q ovise o aspektu koji ispitivanje mjeri. Nadalje, željenu razinu povjerenja i mogućnost odstupanja trebalo bi odrediti prema svrsi ispitivanja. 

Uvrštavanjem odgovarajućih vrijednosti ovih varijabli u formulu moguće je izračunati potreban uzorak. Važno je napomenuti da povećanje uzorka u pravilu rezultira reprezentativnijom i pouzdanijom procjenom populacijskog parametra.