Şirketimiz en yüksek etik ve sorumluluk standartlarını sürdürmenin tercihe bağlı olmadığı bir anlayışla hareket eder - günümüzün iş dünyasında başarılı olmanın tek yolu budur. Etik faaliyet biçimi ve yasalara riayete verdiğimiz yüksek değer, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizle olan her türlü etkileşimimize yön vermektedir. Kuruluş yılımız olan 1992'den bu yana, tüm faaliyetlerimizi dürüstlük, ahlak ve saygı çerçevesinde yürütmekteyiz.

2004 yılında, temel çalışma prensiplerimizle tam uyum içinde olan ve insan hakları, emek, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 rehber prensibin yer aldığı BM Global Compact girişimi başlatıldığında, şirketimiz yıllık ilerleme güncellemesi hazırlamaya başlamıştır. Bu girişim şu anda faaliyet çerçevemizi belirlemekte olup yapı taşları üç ana başlık altında gruplanabilir:

Çevresel

Çevresel

Çevre bilincimiz kendi işlerimizin gezegen üzerindeki etkilerini en aza indirmenin yanı sıra müşterilerimize, paydaşlarımıza ve son kullanıcılara çevre duyarlılığının önemini vurgulayan akıllı çözümler sunmayı gerektirmektedir. Çevresel duyarlılığımıza örnek olarak, bağımsız değerlendirmeler sonucu küresel çevre yönetim standardı olan ISO14001 sertifikasına sahibiz.

Sosyal

Sosyal

İş gücümüzün sahip olduğu deneyimi uygulamaya koyarak ve yaptığımız araştırmalar, insanı odağa yerleştiren sermaye kullanımımız, teknoloji, veri uzmanlığı ve ortaklıklarımızdan aldığımız güçle ticari olarak sürdürülebilir sosyal etki oluşturuyoruz. 
ISO 45001 akreditasyonumuzun anlamı, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine yönelik uluslararası standardı yerine getirmemiz ve sosyal sorumluluğumuzun ISO26000'a göre SGS tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiş olmasıdır.

Yönetişim

Yönetişim

Etik ve sorumlu operasyonlar, temel değerlerimizin ve günlük çalışma hayatımızın ayrılmaz parçalarıdır. Sektör uzmanlarıyla işbirliği, sürdürülebilirlik denetimleri/değerlendirmeleri ve sağlam risk yönetimi, en yüksek iş standartlarının yönetiminde bize rehberlik eder. ATG® bir SEDEX üyesidir ve bağımsız değerlendirmeler sonucu SMETA Etik Ticaret Denetimine uygunluğu tespit edilmiştir.

Çevreye Bakış Açımız

Sürdürülebilirlik son yıllarda öne çıkan bir konu haline gelmiş ve sektördeki pek çok kişi çözümler sunma çabasına girmiştir. ATG® olarak biz sürdürülebilirliği temelde sera gazları, bunların ele alınma biçimi ve insanlar ile gezegen arasındaki ilişkiden oluşan, iç içe geçmiş pek çok yönü bulunan karmaşık bir süreç olarak ele alıyoruz.

Dış kaynak kullanımının yön verdiği bir sektörde, sıfır dış kaynak kullanımını garanti eden geleneksel bir üretici olarak ATG®, tam entegre sürdürülebilir çözümleri sunmak için en iyi konuma sahiptir.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 4 ana başlık altında binlerce iç içe geçmiş parça görüyoruz

Üretim
Üretim
85%
Taşıma
Taşıma
10%
Dağıtım
Dağıtım
4%
Kullanım
Kullanım
1%

Percentage of the total carbon footprint of a glove during it's life cycle.

ATG® neden en iyi konumdadır?

Sektörün büyük bölümü eldiven üretimini kısmen veya tamamen dış kaynaklardan sağladığından, sürdürülebilirlik zorluğunun %85'ini oluşturan ve yapbozun en büyük parçası olan üretim sürecini kontrol edemedikleri görülmektedir. Bizim odak noktamız ise tam olarak kontrolümüz altındaki üretim sürecidir.

Akreditasyonlarımız

Kalite Güvence
Çevre Yönetimi
Sosyal Sorumluluk
Mesleki Sağlık + Güvenlik
Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi