1. Koşullarımızın Kabulü

www.atg-glovesolutions.com sitesini ziyaret ettiğinizde, www.atg-glovesolutions.com sitesinde oluşturulan, toplanan, derlenen veya siteye iletilen herhangi hizmetler veya bilgiyi izlediğiniz, bunlara eriştiğiniz veya bunları başka bir şekilde kullandığınızda aşağıdaki Hizmet Şartları ve Koşullarına bağlı olmayı kabul ediyorsunuz. Şartlarımız ve koşullarımıza bağlı olmayı istemiyorsanız bundan daha fazla ilerlemeyin. Devam ederseniz bu Şartların sizin ve www.atg-glovesolutions.com arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturduğunu ve www.atg-glovesolutions.com sitesini kullanmanızın bu anlaşmayı kesin olarak kabul ettiğinizi gösterirsiniz.

2. Hizmetlerin Tedariki

www.atg-glovesolutions.com sitesinin kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmadan hizmetlerinin herhangi birini değiştirme, iyileştirme veya iptal etme hakkına sahip olduğunu kabul ediyor ve onaylıyorsunuz, bu işlem sitede bulunan herhangi bir bilgiye erişiminizi engellese bile. Ayrıca, www.atg-glovesolutions.com sitesinin bağlı şirketler veya iştirakler aracılığıyla size hizmet sağlama hakkına sahip olduğunu kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

3. Mülkiyet Hakları

www.atg-glovesolutions.com sitesinin, fikri mülkiyet kanunları ve uluslararası fikri mülkiyet sözleşmeleriyle korunan ticari markalar, hizmet markaları ve patentler dahil mülkiyet ve gizlilik belgeleri içerebileceğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. www.atg-glovesolutions.com sitesi, çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanım için içeriğinin kimi bölümlerini görüntülemeni ve tek bir kopyasını çıkarmanız konusunda sizi yetkilendiriyor. İçeriğimiz yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Bütün üçüncü taraf ticari markaları, hizmet markaları ve logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada özel olarak belirtilmemiş başka herhangi haklar saklıdır.

4. İletilen İçerik

www.atg-glovesolutions.com sitesine içerik ilettiğinizde aynı anda, www.atg-glovesolutions.com sitesine içeriğinizi dünya genelinde yayınlama, görüntüleme, değiştirme, dağıtma ve birleştirme konusunda geri dönülemez, dünya çapında, royaltisiz bir izin vermektesiniz. Yukarıda anılan izni www.atg-glovesolutions.com sitesine verme konusunda gerekli yetkiye sahip olduğunuzu teyit ve garanti ediyorsunuz.

5. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşmenin Şartları, herhangi bir nedenle herhangi bir bildirim olmaksızın taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar ömür boyu geçerli olmaya devam edecektir. Ömür boyu devam edecek şartlar, işbu sözleşmenin feshi tarafından etkilenmeyecektir.

6. Garanti Reddi

www.atg-glovesolutions.com sitesini riski tümüyle size ait olmak üzere kullandığınızı ve hizmetlerimizin "olduğu gibi" ve "mevcut olduğunda" sağlandığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. www.atg-glovesolutions.com sitesi, www.atg-glovesolutions.com web sitesinin işletimi, bilgi, içeriği, malzemeleri veya ürünleriyle ilgili olarak hiçbir açık veya zımni garanti, tasdik veya temsil yapmamaktadır. Buna, zımni ticarete elverişlilik ve belli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri ve hizmete erişimin veya hizmet kullanımının kesintisiz veya hatasız olacağı veya hizmetteki arızaların düzeltileceği garantileri dahildir, ama bunlarla sınırlı değildir.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.atg-glovesolutions.com sitesinin ve herhangi bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin hiçbir durumda herhangi doğrudan, dolaylı, arızi, risk sebebiyle oluşan veya cezai zararlardan sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Buna kâr kayıpları, işin kesintiye uğraması, ticari itibar veya iyi niyet zararları, program veya bilgi kaybı veya hizmetin veya bilginin kullanımından veya kullanılamamasından veya bu tür hizmet veya bilgi erişiminin herhangi kalıcı veya geçici olarak sonlandırılmasından veya herhangi bir içerik ve bilginin silinmesi veya bozulmasından veya herhangi içerik ve bilgiyi saklayamamaktan ortaya çıkan herhangi başka maddi olmayan zararlar dahildir, ama bunlarla sınırlı değildir. Yukarıdaki sınırlama, www.atg-glovesolutions.com sitesinin bu tür hasarlar konusunda bilgilendirilmiş olsun olmasın veya bunların olasılığının farkında olsun olmasın geçerli olacaktır. Risk sebebiyle oluşan veya arızi zararlar için hariç tutma veya sınırlamaya izin verilmeyen yasamalarda www.atg-glovesolutions.com sitesinin yükümlülüğü kanunun izin verdiği en büyük kapsamla sınırlıdır.

8. Harici İçerik

www.atg-glovesolutions.com sitesi, üçüncü taraf içeriği, reklamı veya web sitelerine bağlantılar içerebilir. www.atg-glovesolutions.com sitesinin, bu tür kaynaklar veya Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium vb. web sitelerinden mevcut olan hiçbir reklam, ürünler veya kaynaktan sorumlu olmadığını ve bunları onaylamadığını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

9. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden veya www.atg-glovesolutions.com sitesini kullanmanızla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir yasal konuyu sadece www.atg-glovesolutions.com sitesi tarafından belirlenen ülke, devlet, eyalet veya bölge mahkemelerinin kişisel ve müstesna yasamasına iletmeyi açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yasamaya sahip mahkeme, sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu kararını verirse o hüküm Koşullardan kaldırılacak ve kalan Koşullar geçerli olmayı sürdürecektir.

10. Bütün Sözleşme

Yukarıdaki Koşulların sizin ve www.atg-glovesolutions.com sitesi arasındaki bütün genel sözleşmeyi oluşturduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Başka hizmetler, iştirak hizmetleri veya üçüncü taraf içeriği veya malzemesi kullandığınızda, satın aldığınızda veya bunlara eriştiğinizde ilave Koşullar ve şartlara tabi olabilirsiniz.

11. Koşullarda Değişiklikler

www.atg-glovesolutions.com sitesi, işbu Koşulları zaman zaman kendi takdirine göre ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Koşullarımızla ilgili değişiklikler, yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girer ve www.atg-glovesolutions.com sitesini Koşullarda yapılan değişikliklerden sonra kullanmaya devam etmeniz bu koşullara bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir