Smeta etik denetimi nedir?

Sedex denetimi olarak da bilinen Smeta (Tedarikçi Etik Veri Alışverişi) etik denetimi, küresel tedarik zincirlerinde fabrikaların ve tedarikçilerin etik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını değerlendirmek amacıyla kullanılan geniş kapsamlı ve standartlaştırılmış bir değerlendirme sürecidir. Smeta denetimleri kuruluşların etik standartlara uymasını sağlamak ve tedarik zincirleri genelinde sorumlu iş uygulamaları benimsemelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Smeta etik denetimi nedir?

Smeta denetiminin genel çerçevesi, etik verilerin paylaşılması ve sorumlu kaynak kullanımı faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılan, üyeliğe dayalı bir platform olan Sedex (Tedarikçi Etik Veri Alışverişi) organizasyonu tarafından oluşturulmuştur. Sedex, şirketlerle birlikte çalışarak küresel tedarik zincirleri genelinde sosyal ve çevresel uygulamalarda gelişmeye öncülük etmeyi amaçlar.

Smeta etik denetimi; çalışma standartları, sağlık ve güvenlik, çevresel etki, ticari etik ve sorumlu kaynak kullanımı gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır. Denetim tipik olarak politika ve prosedürlerin değerlendirilmesi, yerinde incelemeler, belge incelemeleri, çalışanlarla görüşmeler ve yönetimle etkileşimi içine alır.

Bir Smeta denetimi sırasında tipik olarak incelenen ana konuların bir kısmı şunlardır:

 1. Çalışma Standartları: Bu, yerel çalışma kanunlarına uyumun değerlendirilmesini, çalışma saatlerinin, ücretlerin ve sunulan olanakların değerlendirilmesini ve zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve ayrımcılık olmamasının sağlanmasını içerir.
 2. Sağlık ve Güvenlik: İş yeri koşulları, güvenlik prosedürleri ve çalışanların tehlikelerden ve kazalardan korunması için yeterli sağlık ve güvenlik önlemlerinin incelenmesi bu kapsamdadır.
 3. Çevresel Etki: Denetimde, çevre yönetimi uygulamaları, atık yönetimi, enerji tüketimi, emisyonlar ve organizasyonun sürdürülebilir uygulamalar konusundaki kararlılığı değerlendirilir.
 4. Ticari Etik: Bu başlık altında, kuruluşun etik ticari uygulamalara, yolsuzlukla mücadele politikalarına bağlılığı ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumu değerlendirilir.
 5. Sorumlu Kaynak Kullanımı: Değerlendirme sürecinde, ürün ve malzemelerin izlenebilirliği incelenerek tedarikçilerin, çatışma minerallerinin temini gibi yasa dışı veya etik dışı faaliyetlerde bulunmadığından emin olunur.

Denetimin tamamlanmasının ardından herhangi bir uyumsuzluk sorunu ve geliştirme önerileri de dahil olmak üzere elde edilen bulguların ayrıntılarıyla açıklandığı bir rapor oluşturulur. Smeta denetimleri, kuruluşların tedarik zincirleri içinde gelişime muhtaç alanları tespit etmelerine, şeffaflığı artırmalarına ve operasyonları genelinde etik ve sorumlu uygulamaları desteklemelerine yardımcı olur. 

Smeta denetimlerinin değerli bilgiler sağlamanın ve kuruluşların tedarik zinciri faaliyetlerini izlemeleri, geliştirmeleri ve sorumlu kaynak kullanımına verdikleri önemi göstermenin yanı sıra müşterilerine ve paydaşlarına kuruluşun etik, ahlak ve dürüstlük ilkeleriyle işletildiğini kanıtlamaları için bir araç görevi gördüğü de not edilmelidir.

SMETA iki etaplı ve dört etaplı denetimi arasındaki fark nedir?

Smeta (Tedarikçi Etik Veri Alışverişi) denetimlerinde, etap sayısı değerlendirmenin kapsamını ve derinliğini ifade eder. İki etaplı ve dört etaplı denetimler, kapsadıkları alanlar ve incelenen detay bakımından farklılık gösterir. Farklılıklar genel hatlarıyla şunlardır:

1. Smeta İki Etaplı Denetimi: İki etaplı denetimde iki ana alana odaklanılır:

 • Çalışma Standartları: Bu etap, çalışma kanunlarına uyum, çalışma saatleri, ücretler, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve çalışan refahının değerlendirilmesini içerir. 
 • Sağlık ve Güvenlik: Bu değerlendirmede iş yeri koşulları, güvenlik prosedürleri ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının temini ele alınır.

İki etaplı denetim, bu ana alanların temel düzeyde değerlendirilmesini sağlar ve genelde kuruluşların tedarikçilerinin temel etik standartlara uyumlarını ölçmeleri için bir başlangıç noktası olarak kullanılır.

2. Smeta Dört Etaplı Denetimi: Dört etaplı denetim, kapsamı genişleterek çalışma standartları ve sağlık ve güvenliğe ek olarak başka alanları da içine alır. Dört etap şunlardır:

 • Çalışma Standartları: İki etaplı denetime benzer şekilde, bu etapta çalışma kanunlarına uyum, çalışma koşulları, ücretler ve çalışan refahı değerlendirilir.
 • Sağlık ve Güvenlik: Bu etapta iş yeri koşulları, güvenlik prosedürleri ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının temini ele alınır.
 • Çevresel Etki: Bu başlık altında, çevre yönetimi uygulamaları, atık yönetimi, enerji tüketimi, emisyonlar ve organizasyonun sürdürülebilir uygulamalar konusundaki kararlılığı değerlendirilir.
 • Ticari Etik: Bu etapta da, kuruluşun etik ticari uygulamalara, yolsuzlukla mücadele politikalarına bağlılığı ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumu değerlendirilir.

Dört etaplı denetim, tedarikçilerin etik ve sosyal sorumluluk uygulamalarının daha geniş ölçekte değerlendirilmesini sağlar. Yalnızca çalışma ve sağlık ve güvenlik konuları ele alınmaz, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve ticari etik alanı da değerlendirilerek sorumlu kaynak kullanımı ve tedarik zinciri yönetiminde daha geniş bir bakış açısı yansıtılır.

İki etaplı veya dört etaplı denetim arasında yapılan tercih, denetleyici kuruluşun gereksinimlerine ve hedeflerine bağlıdır. Bazı kuruluşlar tedarikçilerinin uygulamalarını daha geniş kapsamlı şekilde anlamak için tercihlerini daha geniş kapsamlı olan dört etaplı denetimden yana kullanırken, diğerleri iki etaplı denetimle başlayıp sürekli gelişim süreçlerinin bir parçası olarak dört etaplı denetime aşamalı şekilde geçebilirler.